profil

Twórcy nowych religii na świecie - Budda i Mahomet

poleca 85% 122 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mekka

Budda ( ok. 560 - 480 p.n.e.) - myśliciel, twórca religii buddyjskiej. Narodziny następcy tronu w królestwie leżącym u stóp Himalajów poprzedziła przepowiednia, że stanie się on chlubą świata. Młody książę Siddhartha Gautama dorastał na dworze swego ojca, otoczony pięknem i przepychem. Oddając się rozmyślaniom, zrozumiał, że bogactwo nie czyni człowieka szczęśliwym, a zdrowie i młodość przemijają. Postanowił więc porzucić dotychczasowe życie i jako prosty mnich wyruszył na poszukiwanie prawdy. Podczas samotnej wędrówki dokonał odkrycia, że przed cierpieniem może uchronić człowieka jedynie wyzbycie się wszelkich pragnień. Wtedy zaczął nauczać ludzi, jak powinni żyć, nie czyniąc nikomu krzywdy i dążąc do doskonałości. Stopniowo religia buddyjska przekroczyła granice Indii i znalazła wyznawców na całym świecie. Pogrążony od wielu dni w medytacji książę Gautama doznał olśnienia - zrozumiał i określił Cztery Szlachetne Prawdy, wiodące człowieka do doskonałości. W tym momencie przeistoczył się w Buddę.
Buddyści wierzą w reinkarnację, czyli wędrówkę dusz. Gdy umiera szlachetny, choć biedny człowiek, jego dusza może rozpocząć nowe życie w osobie księcia lub mędrca. Dusza złego człowieka pokutuje w ciele zwierząt. Przez łańcuch wcieleń dusze zdążają do doskonałości - nirwany, w której osiągają najwyższe szczęście.Mahomet ( ok. 560- 632) - prorok i twórca islamu. Pustynię Półwyspu Arabskiego od wieków przemierzały karawany Beduinów - handlarzy owiec i wielbłądów. Należeli oni do plemion arabskich, licznych i często walczących ze sobą. W jedno silne państwo zjednoczył je Mahomet. Uczynił to, głosząc wiarę w Allacha - jedynego Boga. Arabowie, dotąd oddający cześć kamieniom i drzewom, stopniowo przyjmowali nową religię, uznając Mahometa za jej proroka i swego wodza. Jako prorok Mahomet objaśniał wyznawcom Allacha przykazania, którym mieli być bezwzględnie posłuszni. Jako wódz prowadził ich na zwycięskie wyprawy wojenne, dzięki którym wzrastała potęga i znaczenie państwa arabskiego.
Mekka - święte miasto islamu - jest celem pielgrzymek mahometan. Tu wierni modlą się, okrążając siedmiokrotnie najstarszą świątynie Al- Kaba.
Kiedy Mahomet medytował w grocie, ukazała mu się tajemnicza postać, wypowiadająca słowa : "Jesteś posłańcem Boga". Mahomet zrozumiał, że Allach poleca mu nawracanie ludzi i objaśnianie im boskiego przykazania.
Księżyc i gwiazdy zawsze wskazywały drogę wędrującym karawanom. Dlatego też stały się "światłem islamu" i jego symbolem.
Koran jest świętą księgą islamu. W niej zapisane zostały prawdy wiary objawione Mahometowi przez Allacha.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata