profil

Teksty 12
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Triozy

poleca34%
Chemia

Węglowodany (cukry, sacharydy)

Węglowodany stanowią liczną grupę związków organicznych, które podzielić można na cukry proste (monosacharydy niehydrolizujące) oraz cukry złożone (disacharydy, oligosacharydy i polisacharydy hydrolizujące). Pod względem chemicznym monosacharydy to polihydroksyaldehydy ( aldozy ) lub polihydroksyketony ( ketozy ). Biorąc pod uwagę liczbę atomów węgla w cząsteczce, monosacharydy sątriozami (3), tetrozami (4), pentozami (5) lub heksozami (6). Do aldoz zawierających 5 atomów węgla w...

Sprawdź także
poleca51%
Biologia

Monosachardy

Kategoria: Węglowodany (cukrowce, cukry, sacharydy)

Wyróżnia się triozy – np. aldehydglicerynowy, tetrozy – np. erytroza, pentozy – np. ryboza i deoksyryboza, heksozy – np. glukoza, fruktoza (podział oparty jest na ilości atomów  węgla w cząsteczce). Monosacharydy są dobrze rozpuszczalne w wodzie, o słodkim smaku, wykazują właściwości redukujące. Skręcają płaszczyznę światła spolaryzowanego, gdyż posiadają co najmniej jeden atom węgla asymetrycznego (węgiel połączony z czterema różnymi podstawnikami). Efektem tego są izomery optyczne...