profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Traktat wersalski postanowienia wobec Polskipoleca85%
Historia

Twórcy niepodległego państwa Polskiego

Lokalne ośrodki władzy -Rada Regencyjna ( W-wa) -Polska Komisja Likwidacyjna(Kraków) -Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej (Lublin) -Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego ( Cieszyn ) -Naczelna Rada Ludowa (Poznań) Przekazywanie władzy...poleca85%
Historia

Sprawa polska podczas I Wojny Światowej

I Wojna Światowa wybuchła po zamordowaniu w 1914 r. austriackiego arycyksięcia Franciszka Ferdynada. Zakończyła się rozejmem z prośbą o przerwanie walk podpisanym 11 listopada 1918 r. we Francji, lecz to nie była ostateczna decyzja ententy, gdyż...poleca81%
Historia

Narodowe Święto Niepodległości

Polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Wydarzenia, które przyczyniły się do uzyskania...poleca85%
Historia

Znaczenie Wielkiej Emigracji w życiu Narodu Polskiego

państwa polskiego . Zainicjowała działania konspiracyjne, walkę zbrojną w kraju oraz programy polityczne na przyszłość. Ogromne znaczenie miał również jej różnorodny skład społeczny (szlachtapoleca85%
Historia

Trudności odbudowy i integracji państwa polskiego.

Partia Polski-KPP). W swoim programie KPP opowiadała się za rewolucją społeczną i dyktaturą proletariatu, czyli ustrojem wzorowanym na ZSRR. Negowała potrzebę istnienia niepodległego państwa polskiego , apoleca80%
Wiedza o kulturze

Katedra na Wawelu.

zjednoczonego i niepodległego państwa polskiego , aktualną zarówno w dobie rozbicia dzielnicowego, w okresie zaborów i w czasie rządów komunistycznych. Grób tego męczennika pełni od stuleci funkcję Ołtarzapoleca85%
Historia

Przedstaw i porównaj programy niepodległościowe i społeczne polskich ugrupowań Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym

względu na jej rozmiar (choć na pewno był wyjątkowy), lecz dlatego, że położyła ona podwaliny pod budowę niepodległego państwa polskiego . Zainicjowała działania konspiracyjne, walkę zbrojną w kraju oraz