profil

Twórcy niepodległego państwa Polskiego

poleca 85% 302 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
III powstanie śląskie II Powstanie Śląskie

Lokalne ośrodki władzy
-Rada Regencyjna ( W-wa)
-Polska Komisja Likwidacyjna(Kraków)
-Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej (Lublin)
-Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego ( Cieszyn )
-Naczelna Rada Ludowa (Poznań)

Przekazywanie władzy J.Piłsudskiemu
11 listopad 1918 Rada Regencyjna przekazała władzę J.Piłsudskiemu
Za przykładem Rady poszły wszystkie inne ośrodki władzy.
Piłsudski tymczasowy naczelnik Państwa

Rząd Paderewskiego
W wyniku kompromisu między Dmowskim a Piłsudskim w styczniu 1919 powstał rząd
J. Paderewskiego uszanowany zarówno przez Polaków jak i przez państwa Zelandzkie

Rząd Moraczewskiego
utworzony 17 listopada 1918 roku przez Józefa Piłsudskiego.
22 listopad obaj politycy J. Piłsudski i J Moraczewski podpisali dekret stwierdzający że Polska jest republiką.

Sposoby walki o granicę Polski
-Dyplomatyczna
-Zbrojna
-Propagandowa

Wielkopolska
Wizyta Paderewskiego w Poznaniu w grudniu 1918 spowodowała wybuch powstania przeciwko Niemcom w Wielkopolsce.Do lutego 1919 udało się wyprzeć Niemców z Wielkopolski,
po czym zostało podpisane zawieszenie broni w Trewirze.

Traktat Wersalski
18-28 czerwca 1919 w Paryżu odbyła się konferencja zakończona podpisaniem układu pokojowego z Niemcami. Zgodnie z decyzją traktatu prawie cała Wielkopolskę włączono do odrodzonego państwa polskiego. Ponadto traktat przyznawał Polsce Pomorze Gdańskie, choć bez Gdańska.

Warmia i Mazury
O przynależności Warmii i Mazur zadecydował plebiscyt w wyniku którego w lipcu 1920 ziemia na przypadła Niemcom.

Sprawa Śląska
W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wybuchło I powstanie śląskie, zakończone klęską powstańców spowodowane znaczną przewaga Niemców.
W nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku doszło do wybuchu II powstania śląskiego.Zakończyło się podpisaniem 28 sierpnia umowy Polsko- Niemieckiej i zaniechaniu gwałtów.
Plebiscyt 20 marzec 1921r.
III powstanie śląskie 2/3 maja 1921
Podział górnego Śląska między Polską a Niemcami.

Konflikt Polsko-Czeski
Miał on miejsce na Śląsku Cieszyńskim.
Po rozpadzie Austro-Węgier w październiku 1918r Polacy ze Śląska Cieszyńskiego utworzyli Radę Narodową Ślaska Cieszyńskiego, a Czesi Śląsk Radę Narodową.Obie strony zawarły 5 listopada 1918r porozumienie w którym uzgodniono idź do czasu odpowiednich ustaleń międzynarodowych żadna ze stron nie wprowadzi na teren Śl.Ciesz. swoich wojsk.

Granica Wschodnia
Istniały dwie koncepcje, które dotyczyły granicy wschodniej:
* koncepcja federacyjna
Autor – Józef Piłsudski
Cele- Powrót do granic przedrozbiorowych
Nawiązanie do tradycji jagiellońskich i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Stworzenie federacji państw razem z Litwą, Białorusią i Ukrainą.
* koncepcja inkorporacyjna
Autor – Roman Dmowski
Cele- Bezpośrednia inkorporacja do Polski m.in. Wileńszczyzny, zachodniej Białorusi i Ukrainy. Stopniowa polonizacja tych ziem.

1 Listopada 1918 wybuchły walki polsko-ukraińskie. W obronie Lwowa walczyły z Ukrainą " Orlęta Lwowskie"- polscy uczniowie i studenci. Po trzech tygodniach starć Lwów opanowali Polacy. Wiosną 1920 roku odbył się sojusz Symona Petlury z Piłsudskim

Polskie armie zajęły Kijów- bez walki.

Kontrofensywa radziecka dociera w sierpniu na przedpola Warszawy. 13-16 sierpnia 1920r bitwa warszawska oraz początek odwrotu armii radzieckiej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty