profil

Teksty 12
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tradycje narodowepoleca85%
Język polski

W jaki sposób moja rodzina pielęgnuje tradycje narodowe

W moim domu patriotyzm przejawia się w obchodzeniu świąt narodowych, chodzeniu do kościoła. Moi rodzice twierdzą, że kupowanie polskich produktów a także ich ciężka codzienna praca również wiąże się z patriotyzmem. Nie ma w naszym domu rozmów o...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Różne narody – różne tradycje – różne obyczaje. Zrozumienie i tolerancja.

„Jak chcemy żeby Polska była krajem ludzi mądrych i otwartych to musimy pozbyć się naszych narodowych fobii i kompleksów”. Jest wiele narodów, wiele religii, wielu różnych ludzi. Każdy człowiek jest inny, jedni w większym inni w mniejszym...poleca85%
Język polski

"Pan Tadeusz" epopeją narodową - elementem naszej kultury narodowej

"Pan Tadeusz" jest ważnym elementem naszej narodowej kultury. Utwór "Pan Tadeusz" cenimy między innymi dlatego, że jest to dzieło naszego wieszcza narodowego- Adama Mickiewicza. Autor napisał "Pana Tadeusza” z własnych powodów. Chciał wyrazić...poleca84%
Język polski

Soplicowo jako mała ojczyzna wszystkich Polaków

Soplicowo jako mała ojczyzna wszystkich polaków. Jedni uważają, że to ich mała ojczyzna drudzy zaś nie. Postaram się udowodnić i poprzeć ludzi, którzy twierdzą, że Soplicowo jest ich taką małą ojczyzną. Po pierwsze, dworek w...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Co to zanczy być Polakiem ?

Moim zdaniem być Polakiem to znaczy poznawać historię naszego kraju, tradycje,obyczaje. Dzięki temu jest nam łatwiej zrozumieć, o co i dla czego nasi przodkowie walczyli o naszą ojczyznę, dla czego tak bardzo bronili naszego języka. A wszystko to...poleca85%
Język polski

Symbole Polski, jako narodu, szczegółowa symbolika. Co może być symbolem Polski?

W naszej pracy chcieliśmy ukazać Polskę, od jak najlepszej strony. Uważamy, że naszą, główną zaletą, a zarazem symbolem kraju jest słynna gościnność. Symbolem jest nie tylko gościnność, ale i sposób, w jaki ją prezentujemy. Tradycyjnie...poleca87%
Język polski

Ocena Romantyzmu.

Termin „romantyzm” trudno jednoznacznie zdefiniować. Nazwa ta odnosi się zarówno do zamkniętego okresu historycznego jak i do określonego nurtu w kulturze i literaturze europejskiej, opartego na przesłankach irracjonalnych, nawiązującego do...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Co to znaczy być Polakiem? Swoje przemyślenia na ten temat przedstaw w formie pisemnej wypowiedzi.

Jak być Polakiem? Osobiście tego nie odczuwam. Po za drobnymi szczegółami, mianowicie są to wspomnienia, pamiątki, zdjęcia oraz dokumenty moich przodków, którzy oddali swoje życie, abyśmy mieli swój język, tradycję i kraj. Mam tu na myśli...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czym jest dla mnie wspólnota narodowa?

Czym jest dla mnie wspólnota narodowa? Definicja narodu mówi, że aby on powstał, rozwijał się i trwał musi wykształcić się grupa ludzi, których łączy kultura, język, religia, historia, terytorium i pochodzenie etniczne. Nie jest to prosty...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Być Polakiem

Być Polakiem to znaczy być obywatelem Rzeczpospolitej Polski. Lecz nie tylko. Ta wartość przykazuje, aby dbać o dobro naszego kraju. Należy kultywować jakże piękne tradycje i obyczaje. Nie wolno zapominać o bardzo burzliwej, ale wspaniałej...poleca84%
Język polski

Cyprian Kamil Norwid.

CREDO POETYCKIE (sformułowanie zasad, poglądów). Norwid był zdecydowanie młodszy od Mickiewicza i Słowackiego. To wpłynęło na kształt jego twórczości. Nie przeżył tragedii powstania listopadowego tak jak oni. Inaczej spostrzegał otaczającą...poleca80%
Język polski

Obraz i ocena szlachty w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

Adam Mickiewicz dużą uwagę skupił na szlachcie polskiej, z którą był związany. W utworze ukazał zarówno zalety, jak i wady szlachty. Mimo pewnych wad poeta ocenił szlachtę dość korzystniehą sminującą cec złuzlachty polskiej jest jej patriotyzm....