profil

Czym jest dla mnie wspólnota narodowa?

poleca 85% 167 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czym jest dla mnie wspólnota narodowa?

Definicja narodu mówi, że aby on powstał, rozwijał się i trwał musi wykształcić się grupa ludzi, których łączy kultura, język, religia, historia, terytorium i pochodzenie etniczne. Nie jest to prosty proces. Trwa on bardzo długo i jest skomplikowany. W historii często naród powstawał w wyniku łączenia się plemion, które zamieszkiwały określone terytorium. Plemiona te łącząc się tworzyły jedno państwo, które czasem rozwijało się i stawało się coraz silniejsze i lepiej zorganizowane. Naród bez państwa może istnieć nawet przez stosunkowo długi czas. Najlepszym przykładem były chyba rozbiory czy też II wojna światowa. Wspólnota narodowa lub jej część może mieszkać poza ojczyzną ? na przykład polscy emigranci w Wielkiej Brytanii.
Ze wspólnotą narodową są związane pewne podstawy. Jedną z nich jest z pewnością patriotyzm. Trudno o to, by istniał naród bez niego. Ale co to jest ten patriotyzm? To po prostu umiłowanie swojej ojczyzny i narodu, gotowość do poświęceń dla nich, szacunek dla rodzimej przeszłości, tradycji i kultury. Mamy przecież jakiś wrodzony szacunek do tego co nasze, co polskie. ?Narody tracąc pamięć, tracą życie.? ? powiedział kiedyś Tukidydes, grecki historyk.
Ale czym jest dla mnie wspólnota narodowa? Przyszło mi do głowy ciekawe porównanie. Członkowie danego narodu są jak liście na drzewie. Są do siebie podobne, szumią jednakowo, wyrastają z jednego drzewa i o ile nie porwie ich wiatr są w jednym i tym samym miejscu. Są wierne swojemu drzewu aż uschną i opadną. Ale wyrosną nowe listki. Drzewo wyda nasiona, które być może rozsieją się w okolicy lub owoce, które będą korzyścią dla drzewa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta