profil

Różne narody – różne tradycje – różne obyczaje. Zrozumienie i tolerancja.

poleca 85% 726 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

„Jak chcemy żeby Polska była krajem ludzi mądrych i otwartych to musimy pozbyć się naszych narodowych fobii i kompleksów”.

Jest wiele narodów, wiele religii, wielu różnych ludzi. Każdy człowiek jest inny, jedni w większym inni w mniejszym stopniu różni. Temat tolerancji wzbudza wiele kontrowersji, dotyczy każdego z nas jest bardzo częstym tematem wielu dyskusji, artykułów w prasie czy też programów telewizyjnych.

Tolerancja narodowościowa jest bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach. Wchodząc do Unii Europejskiej wstępujemy do wspólnoty wielu różnych państw, z których każde ma swój odrębny język, głęboko zakorzenione tradycje, swoją własną religie. Ideą Unii Europejskiej jest wspólne dobro wszystkich państw członkowskich, dlatego też kraje Unii Europejskiej powinny zintegrować się ze sobą i razem dążyć do dobra i bezpieczeństwa wspólnoty. W dodatku każdy kraj niosąc ze sobą nową kulturę często obcą a jakże fascynującą, czyni nas samych bogatszymi.

Dla niektórych ludzi to, z czym spotykają się w życiu jest inne złe, bo nie znane a tak nie powinno być. Ludzie powinni być bardziej tolerancyjni oraz okazywać więcej zrozumienia dla innych ludzi: o odmienności narodowej, odmienności religijnej, odmienności rasowej.

W dzisiejszej codziennej rzeczywistości dużo się mówi na temat tolerancji, lecz ludzie tylko mówią. Musze smutno stwierdzić, że w praktyce mało, kto się do tego stosuje a co więcej wielu ludzi, którzy gorąco deklarują swoją tolerancyjność tak naprawdę nie zna znaczenia tego słowa.

Mi osobiście wydaje się, że nietolerancja bierze się ze strachu przed innością oraz z niedojrzałości uczuciowej ludzi. Zjawisko nietolerancji może również występować przez to, że ludzie wierzą stereotypom.

Stereotyp zastępuje charakterystykę i zamiast pomyśleć, jaki ktoś jest naprawdę i starać się go poznać, ludzie mówią: „Żyd”, „Cygan”, „Rusek” i wtedy wszystko jest jasne. Takie pochopne uogólnienia są najczęściej fałszywe. Stereotypy biorą się z tego, że jakieś małe jednostki nacji pokażą się nam ze złej strony a my już wyrabiamy sobie opinię o ogóle.

To, co się dzieje w ostatnich czasach jest rzeczą straszną ludzie zapominają o wyrozumiałości odrobince naturalnej życzliwości. Żyjemy wśród własnych spraw i zmartwień.

Zastanawiałam się, w jaki sposób możemy nauczyć nasze społeczeństwo tolerancji. Według mnie ludziom należy dostarczać wiele informacji na temat innych narodów innych kultur innych religii wtedy nie będą one dla nich tak obce. Uważam, że dostarczenie wiedzy na ten temat jest zadaniem wszystkich szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Bardzo ważną role w nauce tolerancji odgrywają również kontakty osobiste. Dlatego też musimy się starać o rozwój wszelkich form integracyjnych wycieczek obozów czy spotkań. Takie działania zbliżają ludzi i obalają stereotypy. Poznając ludzi nawiązując przyjaźnie jesteśmy bardziej otwarci. Uczymy się zrozumienia i tolerancji.

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej jednym z najważniejszych zadań stojących przez nami jest nauczenie samych siebie i naszych następców szacunku dla inności o odrębności. Nauczenie współżycia opartego na zrozumieniu. Musimy, zatem odrzucić wszelkie stereotypy i zanim wydamy opinię o jakimś człowieku na podstawie, jakiej jest narodowości lub, w co wierzy dobrze go poznać.

Wyzwolenie się od stereotypów i nauczenie tolerancji i zrozumienia jest naszym moralnym obowiązkiem.Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty