profil

Wybierz przedmiot
Teksty 37
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Tkanka miękiszowa

poleca68%
Biologia

Tkanka miękiszowa

Tkanka miękiszowa wypełnia ciało rośliny. Zbudowana jest z żywych, cienkościennych komórek o dużych wakuolach. Między komórkami występują przestwory międzykomórkowe. Dzięki słabemu zróżnicowaniu komórek miękiszu mogą z nich powstawać merystemy wtórne. Ze względu na pełnione funkcje wyróżnia się kilka typów tkanki miękiszowej. Rodzaje tkanki miękiszowej: – Miękisz zasadniczy nie posiada specjalnych przystosowań w budowie i funkcjach. Wypełnia przestrzenie między innymi...poleca78%
Biologia

Wykaż współzależność między budową a funkcjami na przykładzie wybranych tkanek roślinnych

Zarówno organizmy zwierzęce, jak i roślinne zbudowane są z komórek. Ich określone zbiory, stanowiące schemat o podobnej budowie oraz pełniące wyspecjalizowane w danej dziedzinie funkcje – tworzą ugrupowania zwane tkankami. Pełnią one w świecie...poleca83%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanki roślinne, uorganizowane zespoły komórek o podobnej strukturze i podobnych funkcjach. Rozróżniamy tkanki twórcze (merystematyczne) oraz tkanki stałe (tkanka miękiszowa, wzmacniająca, okrywająca i przewodząca). Tkanka, zespół komórek o...poleca71%
Biologia

Biologia - sciaga na ustny

1. Zanalizuj budowe i funkcje zwiazkow organicznych wystepujacych w organizmie. 2. Przedstaw graficznie schemat budowy komorki roslinnej i okresl funkcje jej poszczegolnych elementow. Najmniejszy i niepodzielny uklad zyjacy zdolny do romnazania...poleca82%
Biologia

Tkanki roślinne

1.TkAnKi TwÓrCzE- maja zdolność do ciągłych podziałów. a.)pierwotna tkanka twórcza.. w stozkach wzrostu, korzenia, i łodygi b.)tkanka twórcza wtórna.. (miazga) umożliwia przyrost na grubość 2.TkAnKi StAłe- nie maja zdolności do podziału...poleca84%
Biologia

Rośliny telomowe, mszaki.

Rosliny telmowe-(Telomophyta)gromada obejmujaca szereg lini ewolujacyjnych ktore wzkazuja wielka roznorodnosc strukturalna i funkcjonalna a takze ekologiczna.Do roslin telomnych naleza podgromady nastepujace:-maszaki,glewiki,...poleca85%
Biologia

Tkanki stałe

Tkanki stałe - wspólna nazwa dla tkanek roślinnych: okrywających, miękiszowych, wzmacniających, przewodzących. 1. Tkanka okrywająca: - występuje na liściach i łodygach oraz na korzeniach - dzieli się na skórkę (tkanka żywa) i korek (tkanka...poleca82%
Biologia

Tkanki roślinne - powtórka

Tkanki twórcze- komórki ich intensywnie dzielą się powodując przyrost długości lub grubości rośliny: *pierwotne- dotyczą one roślin jednorocznych i wieloletnich, wywołują one wzrost na długość: ~merystemy wierzchołkowe stożków wzrostu korzenia...poleca84%
Biologia

Tkanki i tkanki roślinne

Tkanka – zespół komórek o podobnej budowie, wyspecjalizowanych do pełnienia określonej funkcji w organizmie Tkanki Roślinne: Tkanki Twórcze Są zdolne do stałego dzielenia się powodują więc wzrost rośliny na długość i przyrost n grubość....poleca77%
Biologia

Tkanki Roślinne - z opisem

TKANKI ROŚLINNE *TWÓRCZE występuje przede wszystkim na stożkach wzrostu łodygi i korzenia oraz między łykiem a drewnem *STAŁE TKANKA MIĘKISZOWA jednorodna tkanka roślinna, która wypełnia znaczną część organizmów roślin. Zbudowana z...poleca83%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanki roślinne Tkanka – zespół komórek o podobnej budowie i wspólnym pochodzeniu, wyspecjalizowanych do pełnienia określonych funkcji w organizmie. Komórki w tkankach połączone są wielocukrowcem – Pektyną. Protoplasty żywych komórek kontaktują...poleca83%
Biologia

Tkanki

Treść jest taka sobie, nie pamietam co za to dostałem,ale napewno nie 1 czy 2= :-) Tkanki twórcze i stałe:okr.miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca;Tk. okrywajaca-warstwa graniczna miedzy cialem rosliny a srodowiskiem- odpowiada zarówno za...poleca83%
Biologia

Budowa komórki i funkcje jej składników

Cytoplazma stanowi zwykle główną masę komórki. Jej właściwości fizyczne podobne są do właściwości roztworu koloidowego. Jest bezbarwna przezroczysta, półpłynna, śluzowata o gęstości nieco większej od wody. Ma zdolność ciągłego ruchu. W jej skład...poleca84%
Biologia

Mitoza, mejoza, tkanki - sciąga

MITOZA-Interfaza-składa się z 3 okresów:G1-wzrost jądra;S-replikacja DNA i białka histonowego;G2-powiększanie jądra. Profaza-spiralizacja i grubienie chromatyny,prowadzi do powstania do powstania chromosomów -chromosomy dzielą się na 2 chromatydy...poleca83%
Biologia

Tkanki roślinne

TKANKI ROŚLINNE- to grupa tkanek wyspecjalizowanych do pełnienia określonej funkcji w organizmie. Komórki tworzące tkankę mają wspólne pochodzenie (czyli wywodzą się z tej samej części zarodka) i zbliżoną budowę. Najważniejszą ich cechą jest...poleca79%
Biologia

Tkanki roślinne - tkanki twórcze i tkanki stałe

Tkanką nazywamy grupę komórek które pełnią określoną funkcje w organizmie. Komórki tworzące tkankę mają najczęściej wspólne pochodzenie i zbliżoną budowę. Komórki roślinne połączone są cukrowcami które spajają ściany komórek. Wyróżniamy tkanki...poleca82%
Biologia

Tkanki zwierzęce i roślinne

Tkanki roślinne Tkanka okrywająca Korzeń, łodyga i liście są otoczone na zewnątrz tkanką okrywającą, zwaną skórką. Tworzą ją żywe, prostokątne komórki, ściśle przylegające do siebie. Tkanka ta zabezpiecza organizmy przed działaniem...poleca83%
Biologia

Wymień tkanki zwierzęce i roślinne

Tkanki Zwierzęce Nabłonkowa - jedno - lub - wielowarstwowa, ściśle przylegają komórki - ochronna wyścielająca, wydzielnicza Mięśniowa gładka – wydłużony kształt, jądro ułożone centralnie - ruchy narządów wew. Niezależne od naszej woli...poleca83%
Biologia

Podział tkanek

TKANKI TWÓRCZE -Np. tkanka twórcza stożka wzrostu korzenia i łodygi -Np. miazga -TKANKI STAŁE -TKANKA OKRYWAJĄCA -Skórka - tkanka okrywająca z zewnątrz korzeń, łodyga i liść - Tworzą ją żywe, prostokątne komórki, ściśle przylegające do...poleca88%
Biologia

Tkanki - wybrane

TKANKI: TKANKI ROŚLINNE: Tkanka okrywająca – Pierwotną tkanką okrywającą jest skórka. Występuje ona w peryferycznych częściach rośliny stanowiąc dla niej ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych. Komórki tkanki są żywe, ściśle przylegają...poleca85%
Biologia

Rośliny zielone - samożywne lądowe tkankowce.

1.Przystosowanie się roślin do lądowego trybu życia. Wychodząc na ląd organizmy musiały pokonać wiele trudności, jakie stwarza to środowisko. W związku w czym wytworzyły : -skórkę (epidermę) – co rozwiązało problem szybko parującej wody na...poleca84%
Biologia

Zagadnienia- biologia

Naczynia włosowate — ich ściana jest bardzo cienka, dzięki czemu może odbywać się wymiana gazowa. Zarówno tlen, jak i dwutlenek węgla transportowany jest w naczyniach w postaci związanej z czerwonymi ciałkami krwi. Budowa stawu-Powierzchnie...poleca84%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanki twórcze - Powodują wzrost na długość i grubość., powodują wzrost liczby komórek, przez co roślina rośnie przez całe życie.. Są ścienkościenne, mają duże jądea, a małe wodniczki i są stale w fazie podziału. Występują również jak merystymy:...poleca86%
Biologia

Mszaki i paprotniki

Podstawowe założenia teor.Tlomowej- Telom to proste pojedyncze rozgałeźenie, które zawsze zawiera centralnie położoną wiązke przewodzącą przewyższenie-1 tel. Rośnie szybciej od drugiego to ten wiekszy staje pędem głównym a drugi pobocznym...poleca85%
Biologia

Tkanki

W załącznikupoleca83%
Biologia

Tkanki roślinne i zierzęce.

TKANKI Tkanki roślinne. Tkanka to zespół komórek o wspólnym pochodzeniu i podobnej budowie, spełniający ściśle sobie tylko właściwe funkcje. Tkanki roślinne dzielimy na twórcze i stałe: 1. stałe: miękiszowa (zasadnicza, asymilacyjna,...poleca83%
Biologia

Rozmnażanie roślin

Rozmnażanie mchów. Przemiana pokoleń jest to cykl rozmnażania, w którym występują kolejno po sobie rozmnażanie płciowe i bezpłciowe. Rozmnażanie roślin nagozalążkowych. Ukryte w osłonach ziaren pyłku plemniki są przenoszone przez wiatr...poleca84%
Biologia

Tkanki roślinne

Ogólnie o tkankach ? Przyczyna zróżnicowania tkanek: wyjście plechowców z wody i zasiedlanie lądu (w sylurze), w strefie przypływów i odpływów Zdolności przystosowawcze: ? Budowa anatomiczna (wytwarzanie tkanek ? odp. Funkcje) ? Morfologiczna -...poleca80%
Biologia

Mchy i paprocie (budowa i rozmnażanie)

Rozmnażanie się paproci Na szczycie łodyżki znajdują się organy płciowe. Tu w kropli rosy lub deszczu z organu męskiego przepływa drobniutka, ruchliwa opatrzona wiciami gameta męska do organu żeńskiego, gdzie zespala się z gametą żeńską, tworząc...poleca81%
Biologia

Tkanki roślinne

TKANKI ROŚLINNE , Tkanki twórcze mają zdolność do podziałów ,a stałe nie dzielą się , ale mogą zostać merystemami wtórnymi ( t. Miękiszowa okrywająca - t stała ) podział jest główną funkcją tkanek twórczych . Komórki tkanek twórczych są stosunkowo...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne- ściąga

TKANKA- jest to zespół komórek podobnych do siebie, spełniają ściśle określone funkcje. Tkanki twórcze a) pierwotne (powstają już u zarodka) - zarodkowe - wierzchołkowe - wstawowe b) wtórne (powstają w wyniku odróżnicowania...poleca82%
Biologia

Tkanki - sciąga

OKRYWAJĄCA a) pierwotne -epiderma -rezyderma b) wtórna -peryderma BUDOWA skórka-zbudowana jest z kom.okrywających całą powierzchnię , zwykle bywa jedno warstwowa, kom.ściśle do siebie przylegają, brak przestworów międzykomórkowych, często na jej...poleca84%
Biologia

Komorki roslinne

MERYSTEMY (tk. twórcze): 1. wierzchołkowe stożki wzrostu pędu i korzenia – powodują przyrost rośliny w osi pionowej 2. boczne powodują przyrost rośliny na grubość (kambium, felogen) TKANKI STAŁE 1. Miękisz a) podstawowy wypełnia...poleca83%
Biologia

Tkanki roślinne i zwierzęce - tabelka

Tkanki roślinne nazwa budowa funkcja okrywająca żywe, prostokatne komórki, ściśle przylegające do siebie, obecność kutykuli, włosków mechanicznych, aparat ów szparkowych oddzielanie środ. Zewnętrznego od wewnętrz. Chroni...poleca87%
Biologia

Tkanki - opis tkanek - notatka

Tkanka – zespół komórek podobnych do siebie, wykonujących tę samą czynność. Organ (rośliny) – grupa zorganizowanych tkanek Tkanki twórcze – np. miazga, tkanka twórcza stożka wzrostu korzenia i łodygi. Tkanki stałe – okrywająca,...poleca82%
Biologia

Glony, mszaki, paprotniki i tkanki roślinne - podstawowe informacje

TKANKI ROŚLINNE STAŁE - są to tkanki, które się wyróżnicowały z tkanek twórczych. Ich liczba jest stała, zwiększa się tylko ich objętość. Dzielimy je na: TKANKĘ OKRYWAJĄCĄ - funkcja ochronna, komórki muszą być ściśle do siebie...poleca80%
Biologia

Notatka o tkankach

TKANKA- to zespół komórek o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, wyspecjalizowanych do pełenienia określonych funkcji w organiźmie. Podział tkanek: TKANKI TWÓRCZE -Np. tkanka twórcza stożka wzrostu korzenia i łodygi -Np. miazga -TKANKI STAŁE...