profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tematyka greckiego teatrupoleca83%
Historia

Teatr antyczny w Grecji.

Osiągnięcia obywateli greckich na polu kultury w czasach antycznych(500 p.n.e.-500 n.e.) wywarły ogromny wpływ na kulturę i cywilizację Europy. W tych czasach powstało wiele teatrów, które mogły pomieścić nawet 20 000 widzów. Jego podstawowymi...poleca76%
Historia

Kultura Starożytnej Grecji.

Kultura starożytnej Grecji, powstała i rozwijała się po upadku kultury mykenskiej(helladzka kultura) spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200.r.pne do Iw. p.n.e, czyli do czasu podboju...poleca82%
Historia

Teatr grecki.

Teatr grecki-historia, budowa, funkcje Teatr grecki wywodzi się z obrzędów ku czci boga Dionizosa. U południowo – wschodniego stoku ateńskiego Akropolu, w świętym okręgu Dionizosa, gromadziły się tłumy, dla których uczestnictwo w widowiskach...poleca81%
Język polski

Teatr antyczny

zbliżona do śpiewu. Prócz klasycznego dramatu istniały w Grecji widowiska przedstawiane przez zespoły wędrowne o charakterze farsowym tzw. mimy. Konwencje i formy stworzone przez antyczny teatr grecki Europejczycy kontynuują po dziśpoleca84%
Język polski

Dramat i teatr antyczny.

Dramat antyczny - rodzaj lteracki, powstały w starożytnej Grecji , wywodzący się z pieśni pochwalnych, śpiewany w czasie misteriów dionizyjnych. Rozwinął się około V w . p.n.e. Koncepcja tragizmupoleca84%
Język polski

Teatr antyczny - pojęcia

zakończenie. Rozwijała się ona w Grecji , choć ów gatunek przypadł do gustu Rzymianom. Według greckich wierzeń muzą komedii była Talia. Akcja – przebieg wydarzeń zmierzających ku pewnemu celowipoleca87%
Język polski

Teatr antyczny

dla ubogich obywateli. Teatr doszedł w starożytnej Grecji do wielkiego znaczenia. Publiczność obowiązywał odświętny strój (biała szata). Za czasów Peryklesa wypłacano uboższym obywatelom zasiłek zapoleca85%
Język polski

Teatr - ściąga

Jak powstawał i rozwijał się teatr ? - w starożytnej Grecji szanowano prace aktorów, ale nie traktowano jej jako zawód - w starożytnym Rzymie aktorami byli niewolnicy (brak szacunku dla ich pracy