profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Szkoły kolegiackiepoleca82%
Historia wychowania

Średniowiecze- typy szkół

W roku 476 upadło Cesarstwo zachodnio- rzymskie. Szkoły: 1)Parafialne 2)Katedralne 3)Klasztorne 4)Kolegiackie W wieku XII-XIII powstały szkoły miejskie, w których kształciła się młodzież kupiecka. Najwyższym krajowym zwierzchnikiem...poleca85%
Historia wychowania

Od starożytności do odrodzenia

STAROŻYTNOŚĆ XXVIII w. p. Chr. ? V w. I. Najstarsze Cywilizacje Do najstarszych należały cywilizacje Dalekiego i Bliskiego wschodu, czyli Indii,Chin i innych krajów Azji oraz starożytnego Egiptu w północnej Afryce. Bardzo stare były amerykańskie...poleca77%
Historia

Charakterystyka szkolnictwa w średniowieczu

1. Wstęp Początki średniowiecza datuje się umownie na 476 roku, czyli na upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast jako koniec średniowiecza najczęściej przyjmuje się 1492 roku, czyli czas odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba....poleca80%
Historia

Charakterystyka szkolnictwa w średniowieczu

Charakterystyka szkolnictwa w średniowieczu 1.Wstęp Początki średniowiecza datuje się umownie na 476 roku, czyli na upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast jako koniec średniowiecza najczęściej przyjmuje się 1492 roku, czyli czas...poleca80%
Muzyka

Historia muzyki - średniowiecze

ŚREDNIOWIECZE – charakterystyka ogólna 476r. - 1500r. W średniowieczu kształtują się odrębne państwa oraz powstaje jednolita organizacja kościelna. Rywalizacja władzpoleca83%
Język polski

Średniowiecze

kształtują się idee, nawyki myślowe, tematy i motywy późniejszego średniowiecza, - koniec X po schyłek XV wieku stanowi średniowiecze właściwe, kontynuujące z jednej strony piśmiennictwo łacińskie, a zpoleca85%
Język polski

Czy świat literatury średniowiecznej jest interesujący? Omawiając zagadnienie sięgnij do kilku wybranych tekstów epoki

tylko w pewnych kierunkach. Mieli z nich być księża, filozofowie albo pisarze. Były trzy typy szkół : pierwszym jest trivium nauczano w nich trzech przedmiotów, drugim jest quadrim uczono tam czterechpoleca85%
Historia

Oświecenie- wiek rozumu i światła

się oddać rządy jednemu z nich dla zapewnienia im pokoju i dobrobytu. 6. Rozwój szkolnictwa i odkrycie dziecka. W XVIII w. zaczęto reformować uniwersytety, zakładano nowe typy szkół średnich. Wpoleca83%
Pedagogika

Historia wychowania

programów szkól średniowiecznych 24. Dorobek pedagogiki średniowiecznej. a) w zakresie organizacji szkolnictwa a ściślej systemu szkolnego, średniowiecze nie utrwaliło zapoczątkowanego w okresie