profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Szkolnictwo w Wielkiej Brytaniipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka Edukacyjna w W.B

Jak wiadomo, Wielka Brytania dzieli się na Anglię, Walię, Szkocję i Północną Irlandię. Każda z wymienionych części rozwiązuje problemy oświaty w odmienny sposób, ale podstawowe idee systemu oświaty i szkolnictwa są jednakowe. W całym...poleca82%
Dydaktyka

Porównanie systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii

System edukacji to normy i zasady obowiązujące w szkolnictwie, regulowany jest prawami ustalonymi przez rząd danego państwa. W Polsce za system edukacji odpowiedzialna była Komisja Edukacji Narodowej (w skrócie KEN) założona w 1773 roku, która...poleca89%
Edukacja europejska

Polityka edukacyjna Unii Europejskiej

nauczycieli, - uznawanie na uczelniach dyplomów i okresów studiów, - rozwój współpracy między ośrodkami kształcenia, - rozwój kształcenia ustawicznego. Jak więc widać, polityka UE w zakresiepoleca85%
Finanse i bankowość

Polityka społeczna - ściąga

żyjącymi razem w społeczeństwie - reformowanie społeczeństwa aby wyeliminować słabości jednostek lub grup społecznych Polityka społeczna z punktu widzenia jednostki: - dopomóc człowiekowi pracy abypoleca83%
Polityka

Polityka społeczna i gospodarcza (ćwiczenia i wykłady).

różnych kluczy podziału: a) wg teorii lub doktryn ekonomicznych na jakich jest oparta: - polityka gospodarcza; - polityka liberalna; - antyliberalna. b ) wg wytyczonych celów w politycepoleca85%
Politologia

Polityka społeczna i kwesie społeczne - zagadnienia

prowadzona przez państwo oraz samorządy terytorialne. Polityka społeczna – ( w ujęciu współczesnym) to działalność państwa, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, zmierzające dopoleca85%
Polityka

Polityka regionalna

? Promocja możliwości rozwoju województwa 3. Różne definicje polityki regionalnej ? Polityka regionalna ? to całokształt działań państwa oraz występujących w jego imieniu władze centralne i regionalnych