profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sytuacja narodu polskiego na przełomie XIX i XX wiekupoleca81%
Historia

Sytuacja narodu polskiego na przełomie XIX i XX wieku

Przełomowym wydarzeniem w dziejach narodu polskiego w II połowie XIX w. było Powstanie Styczniowe. Dzięki powstaniu chłopi w Królestwie otrzymali ziemię, formalnie z rąk caratu, ale na warunkach podyktowanych przez Rząd Narodowy. Warunkach...poleca82%
Historia

Sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna Polaków na przełomie XIX i XX wieku.

przystając w miejscu. Przełom XIX i XX wieku był dla Polaków nieustanną walką o swoje prawa i niepodległość. Był to czas zastoju, przerwy w rozwoju. Pozwolił on jednak podbudować naszą solidarność ipoleca85%
Historia

Kultura w utrzymaniu tożsamości narodowej na przełomie XIX/XX wieku.

SYTUACJA POD ZABORAMI (wstępik) Niezmiernie trudne lata dla narodu polskiego nastąpiły po upadku powstania styczniowego. Ciężka klęska, wyniszczenie kraju wojną i późniejsze represje wywołałypoleca85%
Historia

Rozwój techniczny, społeczny i polityczny w XIX i na początku XX wieku (do 1914 roku)

wieku niewątpliwy, a hasła rewolucji francuskiej tak głęboko zapadły w pamięć Europejczykom, że chcieli oni cieszyć się pełnią praw obywatelskich. Na przełomie XIX i XX wieku kształtowały siępoleca85%
Język polski

Wizerunek Żyda w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych utworów.

literackich. Podpis zdającego: Temat: Wizerunek Żyda w literaturze XIX i XX wieku . Odwołaj się do wybranych utworów W swojej prezentacji poruszam tylko kwestię sylwetki Żydów w literaturzepoleca83%
Język polski

Motyw biblijny w literaturze i sztuce XIX i XX wieku.

Tematem mojej prezentacji jest: przedstawienie różnych sposobów funkcjonowania motywów biblijnych w literaturze i sztuce na przełomie XIX i XX wieku . Biblia oprócz dorobku antyku jest jednym z dwu