profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Struktura wiekowa społeczeństwapoleca85%
Geografia

Struktura ludności według wieku

W strukturze wieku społeczeństw będących w II i III fazie rozwoju demograficznego zaobserwowano duży udział dzieci i młodzieży (30- 40 %) i niewielki odsetek ludności w wieku powyżej 65- ego roku życia. Społeczeństwa takie nazywamy społeczeństwami...poleca81%
Geografia

Eksplozja demograficzna oraz społeczeństwa młode i stare

Eksplozja demograficzna - określenie szybkiego tempa przyrostu rzeczywistego liczby ludności w danym regionie. Zasadniczą przyczyną tego zjawiska jest spadek liczby zgonów (wydłużenie czasu trwania życia) ludności, co jest wynikiem poprawy...poleca78%
Geografia

Struktura ludności Polski według płci i wieku

zmiany. W śledzeniu i odkrywaniu praw rządzących tymi zmianami, jak również w ich prognozowaniu, demografia stosuje metody statystyczne. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STRUKTURĘ LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG WIEKUpoleca85%
Geografia

Jakie skutki gospodarcze przyniosą z sobą zmiany w strukturze wieku ludności Polski np. w roku 2020.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności Polski na koniec 2006 r. wyniosła 38125,5 tys. osób, a przyrost naturalny wyniósł ?31,6. Od pewnego czasu obserwujemy spadek ludnościpoleca81%
Geografia

Struktura demograficzna ludności Polski

deurbanizacji. Struktura zawodowa ludności to struktura ludności aktywnej zawodowo według działów gospodarki narodowej lub według sektorów. Do ludności aktywnej zawodowo zalicza się wszystkichpoleca83%
Geografia

Rozmieszczenie ludności na świecie.

jakościowe (płeć, stan cywilny, zawód itd.). Szczególne znaczenie ma struktura ludności wg płci i wieku , ponieważ wywiera ona poważny wpływ na wszystkie zjawiska demograficzne oraz warunkujepoleca84%
Geografia

Rozmieszczenie ludności na świecie

. Migracja – przemieszczenie się ludności prowadzące do zmiany miejsca pobytu lub zamieszkania. Podział według czasu trwania: migracje stałe, czasowe, wahadłowe. Podział według kryterium miejsca