profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 2
Obrazy 0
Wideo 0

polecab/d
Słownik Frazeologiczny

Stopa

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

stopa

1. ‘część nogi’; stpol. również: 2. ‘dolna część czegoś’, 3. ‘miara długości’ i 4. ‘ślad’; od XIV w., ale wcześniej już w XIII w. występowało poświadczone zdrobnienie stopka; ogsłow. < psłow. *stopa ‘ślad stopy, stopa’ – rzeczownik odczasownikowy od niezachowanego psłow. [*stepti] ‘stąpać, stanąć’ z wymianą samogłoski e > opoleca85%
Język polski

Poetyka - pojęcia

KLAUZULA-żeńska z akcentem paroksytonicznym, męskie z akcentem oksytonicznym, daktyliczne z akcentem proparoksytonicznym. PAROKSYTONICZNA-na przedostatnią sylabę OKSYTONICZNA-akcent na ostatnią sylabę NAGŁOS- jest na początku wersu, początek...poleca76%
Język polski

Terminy literackie.

Aforyzm - zwięzłe zdanie, wyrażające myśl moralną, filozoficzną, maksyma, sentencja, złota myśl. Akcja - część fabuły, zespół zdarzeń, które prowadzą do określonego rozwiązania. Alegoria - uosobienie abstrakcyjnych pojęć. Często spotykana w...