profil

stopa

poleca b/d

1. ‘część nogi’; stpol. również: 2. ‘dolna część czegoś’, 3. ‘miara długości’ i 4. ‘ślad’; od XIV w., ale wcześniej już w XIII w. występowało poświadczone zdrobnienie stopka; ogsłow. < psłow. *stopa ‘ślad stopy, stopa’ – rzeczownik odczasownikowy od niezachowanego psłow. [*stepti] ‘stąpać, stanąć’ z wymianą samogłoski e > o

Podoba się? Tak Nie