profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Obrazy 0
Wideo 0

Stopa

polecab/d
Słownik Frazeologiczny

Stopa

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

stopa

1. ‘część nogi’; stpol. również: 2. ‘dolna część czegoś’, 3. ‘miara długości’ i 4. ‘ślad’; od XIV w., ale wcześniej już w XIII w. występowało poświadczone zdrobnienie stopka; ogsłow. < psłow. *stopa ‘ślad stopy, stopa’ – rzeczownik odczasownikowy od niezachowanego psłow. [*stepti] ‘stąpać, stanąć’ z wymianą samogłoski e > opoleca85%
Język polski

Poetyka - pojęcia

KLAUZULA-żeńska z akcentem paroksytonicznym, męskie z akcentem oksytonicznym, daktyliczne z akcentem proparoksytonicznym. PAROKSYTONICZNA-na przedostatnią sylabę OKSYTONICZNA-akcent na ostatnią sylabę NAGŁOS- jest na początku wersu, początek...poleca89%
Matematyka

Miary: teraz i w przeszłości.

Miary teraz: Długość: - 1 centymetr = 10000 mikronów - 1 metr = 1010 angstremów Pole: - 1 centymetr kw. = 15,5 linii kw. - 1 centymetr kw. = 0,155 cala kw. Objętość: - 1 centymetr sześć. = 1 mililitr - 1 centymetr sześć. =...poleca83%
Pedagogika

Budowa i funkcje stopy

Temat: Budowa i czynności stopy. "Ludzka stopa jest machiną o mistrzowskiej konstrukcji oraz dziełem sztuki" (Leonardo da Vinci) Kształt ludzkiej stopy rozwijał się od zarania wieków, kiedy to pierwotna budowa stopy pojawiła się u płazów,...poleca78%
Język polski

Terminy literackie.

Aforyzm - zwięzłe zdanie, wyrażające myśl moralną, filozoficzną, maksyma, sentencja, złota myśl. Akcja - część fabuły, zespół zdarzeń, które prowadzą do określonego rozwiązania. Alegoria - uosobienie abstrakcyjnych pojęć. Często spotykana w...poleca83%
Fizyka

Miary długości

Miary długości: GRECKIE - Grecy początkowo mierzyli przedmioty porównując je do długości rozmaitych części ciała: · Stopa (pous) - jej wielkość była różna: powszechnie używana w architekturze = 0,294 - 0,296 m i 0,326 m; olimpijska = 0,320 m;...