profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Starożytny rycerz

poleca48%
Literatura

Starożytność : Najważniejsze motywy i tematy

Bunt (np. Antygony przeciwko zasadom, które chce na niej wymóc Kreon; bunt ludzi wobec bogów). Konflikt tragiczny – konieczność wyboru między dwiema równoważnymi wartościami. Przykładem klasycznego konfliktu tragicznego są losy Antygony, która musi wybrać między posłuszeństwem wobec Kreona, czyli władcy, a kierowaniem się regułami ustalonymi przez bogów. Motywy z mitologii (Ariadna, Ikar i Dedal, wojna trojańska, Prometeusz, Herkules). Starożytny rycerz (np. Hektor) – staje...poleca80%
Język polski

Od Hektora do... – różne literackie i filmowe obrazy rycerza bez skazy

Rycerstwo jako stan ukształtowało się w epoce średniowiecza. Była to elitarna warstwa społeczeństwa feudalnego , która wytworzyła swoisty styl życia, etykę i ceremoniał. Mianem rycerza możemy jednak określić bohaterów literackich innych epok...poleca84%
Język polski

Porównanie idealnego rycerza starogreckiego i średniowiecznego

Rycerz średniowieczny, aby zyskać miano idealnego musiał spełniać mnóstwo warunków. Przykładem takiego rycerza był Roland. Całkowicie oddany królowi Karolowi Wielkiemu był gotowy oddać zań życie. Roland był bardzo pobożny, walczył z Saracenami w...poleca82%
Język polski

Literatura polska. Przegląd wszystkich epok literackich. Najważniejsze zagadnienia z zakresu całej literatury. Najwybitniejsi poeci i ich nieprzeciętna twórczość literacka.

Spis treści STAROŻYTNOŚĆ 1. Przedstaw gatunki literackie, jakie były używane w starożytności. 2. Na przykładzie dziejów Syzyfa przedstaw pojęcie archetypu. 3. Na przykładzie mitu o Edypiepoleca84%
Język polski

Starożytność i jej nawiązania w literaturze - materiały do matury.

Leopolda Staffa (1937 rok), • Księga psalmów w przekładzie Romana Brandstaettera i Czesława Miłosza (1968 i 1979). Najważniejsze przekłady “Biblii” 1. katolickie • Biblia Królowej Zofii, zwanapoleca83%
Język polski

Starożytność

wierszu tym zostały scalone dwa motywy Nike: motyw kulturowy = motyw rzeźby (po-tężne skrzydła, brak głowy) i motyw mitologiczny (bogini triumfu).Jednocześnie wprowadza inny bardziej współczesny obrazpoleca85%
Wiedza o kulturze

Jak zmieniał się stosunek do piękna i brzydoty na przestrzeni dziejów?

Sztuka starożytna i ogólnie starożytność dotyczy okresu od 4000 r. p.n.e. do IV-V wieku n.e. Obok okresów jasnych charakteryzujących się rozwojem kultury, sztuki, filozofii, były również lata