profil

Teksty 31
Zadania 0
Słowniki 4
Obrazy 0
Wideo 0

Srebro

polecab/d
Słownik Frazeologiczny

Srebro

poleca48%
Chemia

Srebro i jego związki

Srebro to miękki, kowalny metal o charakterystycznym połysku.Wśród pierwiastków zaliczany jest do najlepszych przewodników ciepła i elektryczności. W przyrodzie występuje w stanie wolnym, a także w minerałach, np.: minerał skład argentyt Ag 2 S chlorargiryt AgCl Konfiguracja elektronowa atomu srebra: [Kr] 5s 1 4d 10 . W związkach srebro występuje głównie na I stopniu utlenienia. Konfiguracja kationu srebra(I) jest następująca:...

poleca65%
Chemia

Właściwości chemiczne

Srebro nie reaguje z tlenem atmosferycznym. Czarny nalot pokrywający z czasem przedmioty srebrne to siarczek srebra(I) – związek ten tworzą obecne w powietrzu śladowe ilości siarkowodoru w reakcji z tlenem i srebrem. W szeregu napięciowym metali srebro leży za wodorem. Jako metal o dodatniej wartości potencjału elektrochemicznego srebro nie reaguje z wodą, kwasami słabo utleniającymi oraz z zasadami, reaguje natomiast z kwasami silnie utleniającymi, np.: Tlenek srebra(I) to...

poleca57%
Chemia

Srebro

Srebro to miękki, kowalny metal o charakterystycznym połysku. Wśród pierwiastków zaliczany jest do najlepszych przewodników ciepła i elektryczności. Konfiguracja elektronowa atomu srebra: [Kr] 5s 1 4d 10 W związkach srebro występuje głównie na I stopniu utlenienia. Konfiguracja kationu srebra jest następująca: Ag+ : [Kr] 4d 10 Srebro nie reaguje z tlenem atmosferycznym. Czarny nalot pokrywający z czasem przedmioty srebrne to siarczek srebra(I) – obecne w powietrzu śladowe...poleca85%
Biologia

Minerały w organizmie człowieka

Beta-karoten Beta-karoten wykorzystywany jest w organizmie człowieka do syntezy witaminy A. Poza tym posiada on wyraźne właściwości antyoksydacyjne, sprzyja obniżeniu ryzyka rozwoju chorób nowotworowych oraz innych, wywołanych zwiększonym...poleca85%
Geografia

Surowce

;)poleca87%
Biologia

Pierwiastki u roślin

MAKROELEMENTY Węgiel – podstawowy składnik związków organicznych, bo mają większą zdolność do łączenia się między sobą niż atomy innych pierwiastków. Dzięki temu związki węgla mogą występować w postaci długich łańcuchów – prostych lub...poleca85%
Fizyka

Emulsje jądrowe.

Metoda emulsji jądrowych opiera się na fakcie, że cząstka naładowana przechodząc przez emulsję fotograficzną (zazwyczaj specjalnie spreparowaną) zmienia nieco strukturę sieci krystalicznej soli srebrowej stanowiącej, jak wiadomo,...poleca80%
Chemia

Opis szkodliwych pierwiastków

Jako metal w postaci stałej aluminium jest zupełnie nieszkodliwy. Specyficznie szkodliwie działa w procesach wydobycia i obróbki - prawie wyłącznie w postaci pyłu, a przy wytopach w postaci pary lub dymu. Aluminium morze tworzyć niezwykle drobny...poleca78%
Geografia

Charakterystyka wybranych surowców i złóż oraz ich występowanie na świecie.

1. WSTEP Bogactwo państwa w dużej mierze zależy od ilości posiadanych złóż surowców mineralnych, ich zasobności i dostępności. Oczywiste jest, że im więcej surowców tym bogatsze państwo, które może je eksploatować. Jednak dopiero wydobyta ze...poleca78%
Chemia

Związki Chemiczne w otoczeniu człowieka i ich zastosowanie

Związki chemiczne w otoczeniu człowieka i ich zastosowanie. Aby doskonale rozpoznać związki chemiczne w otoczeniu człowieka należy wiedzieć, co to jest związek chemiczny, a wiec jest to substancja złożona, zbudowana, z co najmniej dwóch różnych...poleca85%
Chemia

Referat o 5 pierwiastkach

Złoto Nazwa: Złoto Nazwa łacińska: Aurum Nazwa angielska: Gold Symbol: Au Liczba atomowa: 79 Masa atomowa 196,96654 Gęstość 19,3 g/cm3 Temperatura topnienia 1064,2oC Temperatura wrzenia 2800oC...poleca83%
Chemia

Metale

Metale, dobrze przewodzące ciepło i elektryczność pierwiastki chemiczne, odznaczające się zazwyczaj kowalnością i charakterystycznym połyskiem. Mają najczęściej niską elektroujemność, w reakcjach chemicznych wykazują tendencję do oddawania...poleca77%
Chemia

Występowanie i zastosowanie metali lekkich, ciężkich, szlachetnych i fluorowców

Metale Szlachetne Złoto – cywilizacja odnalazła złoto w 3000 r. p. n. e. Złoto jest miękkim jasnożółtym metalem. Niczym nie zanieczyszczone, jest najbardziej miękkie, kowalne i ciągliwe ze wszystkich metali. Bardzo łatwo rozbija je się na...poleca71%
Fizyka

Przewodniki i izolatory

Przewodniki i izolatory elektryczności W tej pracy chciałbym napisać parę słów na temat przewodników i izolatorów elektryczności. Pracę tą podziele na dwie części. Pierwsza będzie dotyczyć przewodników a druga izolatorów. Przewodnik elektryczny...poleca86%
Geografia

Srebro

Srebro jest metalem szlachetnym o białej barwie i silnym połysku. Jest to pierwiastek chemiczny o symbolu Ag, który pochodzi od łacińskiej nazwy srebra – argentum. Łacińska nazwa srebra, stosowana w starożytności to „luna”, czyli księżyc, co...poleca85%
Geografia

Surowce metaliczne w Polsce i na świecie w ujęciu ekonomicznym

Rudy metali stanowią drugą co do wartości grupę kopalin użytecznych po surowcach energetycznych. Wydobycie ich stanowi ok. 19% wartości światowej produkcji górniczej, przy czym na pierwszym miejscu znajdują się: rudy żelaza – 5,6%, miedzi – 3,1%,...poleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Pieniądz i jego ewolucja

W życiu codziennym, robiąc zakupy dla rodziny lub kupując przedmioty użytku osobistego, czyli nabywając rożne dobra, posługujesz się pieniędzmi. W najdawniejszych czasach, kiedy prowadzono handel wymienny, ustalono przedmioty, które były...poleca85%
Chemia

Surowce

SUROWCE MINERALNE to substancje naturalne pochodzenia organicznego lub nieorganicznego wykorzystywane w gospodarce, stanowiące część zasobów naturalnych: SUROWCE___ENERGETYCZNE WĘGIEL jest...poleca84%
Geografia

Związek Australijski

Australia Związek Australijski (Commonwealth of Australia) Powierzchnia: 7682300 km2 Stolica: Canberra Miasta: Adelaide, Alice Springs, Brisbane, Darwin, Melbourne, Perth, Sydney, Hobart, Geelong, Newcastle, Townsville, Wollongong Terytoria:...poleca82%
Geografia

Dane statystyczne surowców mineralnych świata

Dane statystyczne w formie tabelipoleca84%
Chemia

Wpływ Chemii Na Człowieka

Wpływ Chemii na człowieka Farby poliuretanowe - produkowane są na bazie żywic poliuretanowych. Mogą być jedno- lub dwuskładnikowe. Jednoskładnikowe utwardzają się pod wpływem wilgoci z powietrza, dwuskładnikowe wymagają dodania utwardzacza....poleca82%
Chemia

Negatywne działanie związków chemicznych na organizm człowieka - opis pierwiastków

Negatywne działanie substancji chemicznych na organizm człowieka Aluminium Właściwości Srebrny metal o gęstości 2,7 g/cm3, temperatura topnienia wynosi 660C. Rozpuszczalny w kwasie solnym, siarkowym, azotowym, octowym i alkaliach....poleca83%
Geografia

Surowce mineralne stosowane w przemyśle

SUROWCE MINERALNE to substancje naturalne pochodzenia organicznego lub nieorganicznego wykorzystywane w gospodarce, stanowiące część zasobów naturalnych. Dzielą się na energetyczne: - węgiel kamienny, - węgiel brunatny, - ropa naftowa; -...poleca80%
Chemia

Metale Szlachetne

Metalami szlachetnymi nazywamy metale, które nie wypierają wodoru z kwasów tzn. stoją za wodorem w szeregu napięciowym. Należą one do grupy metali ciężkich. Wśród metali szlachetnych wyróżnia się srebro, złoto i platynę oraz inne metale z grupy...