profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sprawa chłopska na ziemiach polskich w XIX wiekupoleca81%
Historia

Sprawa chłopska na ziemiach polskich w XIX wieku

Moja praca będzie miała charakter chronologiczny-problemowy. Swoim zainteresowaniem obejmę lata 1788- 1895. W 1788 r. obrady rozpoczął Sejm Wielki, który poruszał sprawę ludności wiejskiej, choć tylko w kilku słowach. Zaś...poleca83%
Historia

"Sprawa chłopska w powstaniach narodowych"

żywili do siebie szlachta i chłopi. Podsumowując sytuacja chłopów na ziemiach polskich w ciągu XIX wieku poprawiła się. Powstania wyzwoliły w nich wiarę we własne siły oraz możliwość obronypoleca79%
Historia

Sprawa chłopska w polskich powstaniach narodowowyzwoleńczych wiek XVIII oraz XIX.

, odciągając tym samym chłopów od zrywów narodowowyzwoleńczych. Podsumowując, pogląd na sprawę chłopską w wieku XVIII i XIX zmienił się diametralnie. Od obojętności i wrogości wobec tej najniższej warstwypoleca79%
Historia

Problem uwłaszczenia chlopów na ziemiach polskich w XIX wieku

naftowych. Podsumowując, można stwierdzić, że sytuacja chłopów na ziemiach polskich w ciągu XIX wieku poprawiła się.poleca85%
Historia

Powstania na ziemiach polskich w XIX wieku

najniższych warstw ludności. Powstania polskie na ziemiach polskich w XIX wieku miały ogromne znaczeniu w tworzeniu nowoczesnego narodu polskiego. Umiędzynarodowiły sprawę polską, sprawiając, że niepoleca85%
Historia

Przebieg zbrojnych powstań narodowych w XIX w.

powstańców i szli na Kraków. W międzyczasie chłopi łączyli się z powstaniem, ale atakowali szlachtę. Było to największe wystąpienie chłopskie na ziemiach polskich , wywołane trwającym od wieków uciskiem