profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Sonderaktion Krakaupoleca83%
Pedagogika

Reforma oświatowa w polsce po 1918 roku

Działalność oświatowa na ziemiach polskich rozwinęła się od XI wieku wraz z zakładaniem szkół katedralnych w siedzibach biskupich, a następnie szkół kolegiackich przy bogatszych kościołach. Na XIII w. przypada także rozwój szkół parafialnych,...poleca84%
Pedagogika

Zagadnienia z historii wychowania na temat uniwersytetów.

Te pytania pojawiały się podczas egzaminu z historii wychowania na UMK w drugiej turze pytań na temat znajomości książek poświęconych m.in. powstaniu uniwersytetów, sytuacji pierwszych studentek, sytuacji uniwersytetów podczas I i II wojny światowej.poleca90%
Historia

Polityka okupanta niemieckiego wobec inteligencji polskiej

polityka okupanta niemieckiego wobec inteligencji polskiej na ziemiach polskich w latach 1939-40.poleca84%
Historia

Osiągnięcia i słabości II Rzeczpospolitej

hasło niepodległej Polski za “szkodliwe”. 7 listopada 1918 roku Polska Partia Socjalistyczna i PSL “Wyzwolenie” utworzyły Tymczasowy Rząd Polski z siedzibą w Lublinie. Na jego czele stanął Ignacy