profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Smak gorzki

poleca53%
Biologia

Narząd smaku

Narząd smaku zlokalizowany jest w znajdujących się w nabłonku języka oraz na podniebienia, gardła i nagłośni brodawkach smakowych. Zawierają one kubki smakowe, gdzie zlokalizowane są komórki smakowe. Substancje pokarmowe rozpuszczone w ślinie drażnią umieszczone w zagłębieniach kubka rzęski komórek smakowych. Pobudzenie z komórek smakowych przekazywane jest za pośrednictwem nerwów czuciowych (II- i III-rzędowych) do kory mózgowej. Rozróżnianych jest pięć rodzajów smaku odpowiadających w...poleca85%
Biologia

Higiena i choroby narządu smaku.

Higiena i choroby narządu smaku. Fizjologicznie zmysły smaku i węchu są sobie tak bliskie, że zaburzenie jednego z nich oddziałuje niekorzystnie również na drugi. Receptory smakowe mieszczą się w tzw. Kubkach smakowych języka, dzięki...poleca83%
Biologia

Zmysły człowieka

1. Zmysł wzroku – zdolność do odbierania bodźców świetlnych ze środowiska oraz ogół czynności związanych analizą tych bodźców, czyli widzeniem. Narządem wyspecjalizowanym do rejestrowania obrazu jest oko czyli gałka oczna otoczona aparatem...poleca85%
Biologia

Ucho - narząd słuchu i równowagi

: wykrywanie zmian i przekazywanie informacji odpowiadającej zmianom do centralnego układu nerwowego. Narząd zmysłu reagujący na rozmaite zmiany w środowisku bez zdolności selekcji byłby dla organizmu małopoleca85%
Biologia

Narządy zmysłu gruczoły dokrewne, hormony zaburzenia wzroku

smaku potraw jest naprawdę złożeniem inf. Ze zmysłu smaku i węchu. Dotyk narząd złożony rozproszony po całej skórze i odbierający inf. O dotyku, ucisku,cieple,zimnie i bólu.Gróczoły dokrewne-kontrolująpoleca83%
Biologia

Budowa i działanie narządu wzroku i smaku

narządami zmysłów. Do narządów zmysłów należą: v narząd wzroku (oko) v narząd słuchu i równowagi (ucho) v narząd dotyku (receptory w skórze) v narząd węchu (jama nosowa) v narząd smaku (język i jamapoleca85%
Biologia

Kontrola i regulacja procesów życiowych u organizmów

. gł. błędnik błoniasty NARZĄD SMAKU u kręgowców- kubki smakowe, które mogą znajdować się w : -jamie gębowej -na języku -na wargach -na powierzchni skóry (ryby) U RYB Narząd zmysłu- liniepoleca81%
Biologia

Narządy zmysłów

) Wrażenia węchowe odbierane są przez receptory- komórki węchowe - znajdujące się w błonie śluzowej jamy nosowej. Narząd smaku i węchu należy do zmysłów chemicznych.