profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Słowiańskie

poleca88%
Geografia

Zróżnicowanie językowe ludności świata

Ze względu na olbrzymie zróżnicowanie językowe ludności świata oraz brak pełnych informacji dotyczących występowania poszczególnych języków, ich podobieństw i różnic, nie można jeszcze dokonać pełnej ich klasyfikacji. Językoznawcy na podstawie stwierdzonych podobieństw grupują poszczególne języki w grupy językowe , które z kolei łączy się w rodziny językowe . Najbardziej rozpowszechnione rodziny językowe to: 1) Indoeuropejska – jest najbardziej rozpowszechniona przestrzennie,należącymi...poleca83%
Geografia

Konspekt i prowadzenie lekcji: Ludność - zróżnicowanie rasowe, językowe i religijne ludności świata

Konspekt i prowadzenie lekcji: LUDNOŚĆ – ZRÓŻNICOWANIE RASOWE, JĘZYKOWE I RELIGIJNE LUDNOŚCI ŚWIATApoleca83%
Geografia

Omów zróżnicowanie rasowe, językowe, narodowościowe i religijne ludności świata.

Współczesny człowiek wykazuje duże zróżnicowanie rasowe językowe , religijne. Żyje on też na różnym poziomie cywilizacji. Rasa - wyróżniamy 3 rasy: białą (europeidalna), żółtą (mongoloidalna) ipoleca85%
Geografia

Zróżnicowanie językowe

Podział: Języki świata dzielą się na: ·Żywe – ludność posługuje się nimi w mowie codziennej (jest ich obecnie ok. 3 tys.) ·Martwe – które nie są używane w mowie codziennej. Dotychczas wymarłopoleca82%
Geografia

Cechy ras i zróżnicowanie językowe

form pośrednich (mieszańców), których nie można zakwalifikować do żadnej z grup wymienionych wyżej. Są to np. metysi, mulaci i zambosi, kreole, drawidowie. JĘZYKOWE ZRÓŻNICOWANIE LUDNOŚCI Ważnympoleca82%
Geografia

Zróżnicowanie rasowe, językowe, religijne i kulturowe ludności świata.

, kształtu czaszki, nosa,warg oraz grupy krwi. Pochodzenie tych różnic wywołuje wiele dyskusji. Najpowszechniej przyjeła się teoria, że zróżnicowanie ludności jest efektem długotrwałej izolacji oraz