profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Skutki unii w Krewie dla Litwinówpoleca83%
Historia

Unie Polsko- Litewskie i ich wpływ na losy obu państw 1385- 1569r.

Wyrosłe w XIII wieku na północy Polski państwo krzyżackie stwarzało w XIV w. Wielkie zagrożenie dla Polski i Litwy. Polska bezskutecznie walczyła i starała się o odzyskanie zagarniętego przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej, a...poleca81%
Historia

Unie polsko - litewskie i ich charakter, ewolucja i następstwa.

do Polski (punkt ten stanowił w późniejszym czasie przedmiot zatarg) - istnienie dwóch państw połączonych osobą króla - przyjęcie 50 rodów bojarskich do herbów polskich i rozciągnięcie na niepoleca84%
Historia

Dzieje unii polsko-litewskich od 1385 do 1569 r.

Kluczem do oceny unii polsko -litewskich na przestrzeni lat 1385 – 1569 oraz określenia ich pozytywnych i negatywnych skutków jest scharakteryzowanie sytuacji obu państw przed zawarciem pierwszegopoleca80%
Historia

Stosunki polsko-litewskie

Wilnie (1499r.) wprowadziła obowiązek wzajemnej pomocy wojskowej i wspólne wybieranie jednego władcy dla obu państw . 15.Unia w Mielniku w 1501r.: - wspólny dla obu państw władca wybierany na sejmiepoleca83%
Historia

Omówienie następstw Unii Lubelskiej.

Od czasu układu w Krewie ( 1385 r) Polska i Litwa połączone były osobą wspólnego władcy wywodzącego się z rodu Jagiellonów. Nie zawsze jednak interesy polityczne obu państw stworzyłyby szansępoleca81%
Historia

Unie Polski z Litwą

możnych obu Państw . Była też utwierdzeniem różnic społecznych, ustroju państwowego i roli władcy. Uregulowanie stosunków polsko - litewskich nie tylko ustaliło wzajemne powiązania na okres najbliższych