profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Skutki imigracjipoleca85%
Geografia

Imigranci – dobrodziejstwo czy przekleństwo krajów wysoko rozwiniętych.

Imigranci stanowią nieodłączny element każdego społeczeństwa, cywilizacji czy kraju. Byli , są i będą obecni w życiu krajów, do których się udają. Największy odsetek ludności imigruje do krajów wysoko rozwinięty, bo to właśnie one dają im szanse...poleca85%
Geografia

Imigranci - dobrodziejstwo czy przekleństwo krajów wysoko rozwiniętych

Na wstępie należałoby wskazać skalę zjawiska. Otóż zjawisko to w krajach wysoko rozwiniętych przybrało pokaźne rozmiary. Przykładowo w najbardziej rozwiniętym kraju na świecie – Stanach Zjednoczonych w latach 90tych XX wieku napływało rocznie ok....poleca85%
Geografia

Migracje i urbanizacje

migracja - przemieszczanie się ludności w celu zmiany miejsca pobytu na stałe lub na pewien czas emigracja - opuszczanianie miasta, państwa (...) imigracja - przyjeżdżanie do mista, państwa (...) przyczyny migracji: *ekonomiczne -w celu...poleca85%
Geografia

Migracje

Plan Przedstawienie pojęcia migracji. Zaprezentowanie podziału migracji ze względu na: - kierunek; - przyczynę; - długość trwania; Podział na obszary imigracyjne i emigracyjne. Podsumowanie zawierające wnioski dotyczące skutków emigracji i...poleca85%
Język polski

Internet - dobrodziejstwo czy przekleństwo współczesnego człowieka?

przyjemności odwiedza adresy internetowe. Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, czy internet stanowi dobrodziejstwo czy przekleństwo współczesnego człowieka. Według mnie, najważniejszym celempoleca85%
Język polski

Informacja - dobrodziejstwo czy przekleństwo współczesnego człowieka?

Informacja – dobrodziejstwo czy przekleństwo ? Otóż termin informacji człowiek zna już od bardzo dawna. Kiedyś była ona przekazywana ustnie. Różnego typu legendy, opowiastki babcie, dziadkowiepoleca85%
Język polski

Informacja - dobrodziejstwo czy przekleństwo współczesnego człowieka?

Informacja – dobrodziejstwo czy przekleństwo ? Otóż termin informacji człowiek zna już od bardzo dawna. Kiedyś była ona przekazywana ustnie. Różnego typu legendy, opowiastki babcie, dziadkowiepoleca85%
Język polski

Internet: dobrodziejstwo, czy przekleństwo XXI wieku?

Tematem tej rozprawki jest pytanie, Internet to dobrodziejstwo , czy przekleństwo współczesności. Moja opinia na temat globalnej sieci, jest bardzo pozytywna, gdyż Internet posiada mnóstwopoleca85%
Język polski

Postęp- dobrodziejstwo czy przekleństwo człowieka??

widać więc po przytoczonych przeze mnie przykładach, postęp w nauce ma zarówno blaski jak i cienie. Nie możemy jednoznacznie określić, czy jest dobry czy zły. Na pewno jest bardzo potrzebny, a tylko od nas, ludzi, zależy czy będzie on