profil

Migracje i urbanizacje

poleca 85% 690 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

migracja - przemieszczanie się ludności w celu zmiany miejsca pobytu na stałe lub na pewien czas
emigracja - opuszczanianie miasta, państwa (...)
imigracja - przyjeżdżanie do mista, państwa (...)

przyczyny migracji:
*ekonomiczne -w celu poprawy bytu materialnego ("za ziemią", "za pracą")
*pozaekonomiczne (narodowe, polityczne) -związane ze zmianami ustrojowymi
*społeczne -związane ze zmianami statusu społecznego; rodzinne - łączenie rodzin; religijne etc.

Skutki migracji:
-strata siły roboczej
-gwałtowne zetknięcie różnych ras, grup etnicznych i kulturowych
-częściowe uwolnienie od bezrobocia

Skutki imigracji:
-wzrost patologii
-konieczność zwiększenia wydatków na budownictwo mieszkalne
-wzrost dyslekcji, dysgrafii
-wzrost przyrostu rzeczywistego ludności

Państwa emigracyjne - państwa Afryki.
Państwa imigracyjne - USA, Niemcy, Kanada, Francja i inne wysoko rozwinięte państwa
--------------------------------------------------------------------------------

urbanizacja - wzrost znaczenia miast w stosunku do osiedli neimiejskich. Ten proces odbywa się przez:
-zakładanie nowych miast
-rozbudowę miast istniejących
-nadanie praw miejskich
Etapy urbanizacji:
a) urbanizacja - koncentracja ludności w miastach związana z kształtowaniem się sieci miast
b) suburbanizacja - gwałtowna koncentracja ludności w miastach związana głównie z rozwojem przemysłu
c) reurbanizacja - łączenie się aglomeracji wilekomiejsckich

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta