profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest imigracjapoleca90%
Geografia

Migracje

MIGRACJA - wędrówka, ruch ludności mający na celu zmianę miejsca pobytu na stałe lub okresowo, zarówno w obrębie kraju, jak i z jednego kraju do drugiego EMIGRACJA - opuszczenie kraju ojczystego, stałe lub czasowe osiedlanie się poza granicami...poleca84%
Geografia

Migracje

MIGRACJE MIGRACJA - wędrówka, ruch ludności mający na celu zmianę miejsca pobytu na stałe lub okresowo, zarówno w obrębie kraju, jak i z jednego kraju do drugiego EMIGRACJA - opuszczenie kraju ojczystego, stałe lub czasowe osiedlanie się...poleca85%
Historia

Migracje w Polsce

MIGRACJA - wędrówka, ruch ludności mający na celu zmianę miejsca pobytu na stałe lub okresowo, zarówno w obrębie kraju, jak i z jednego kraju do drugiego EMIGRACJA - opuszczenie kraju ojczystego, stałe lub czasowe osiedlanie się poza granicami...poleca85%
Geografia

Migracje

Migracja – zmiana miejsca zamieszkania związany z przekraczaniem granic administracyjnych, np. granic państwa, miasta. Migracje dzielą się ze względu na: A) kierunek: · migracje wewnętrznepoleca84%
Geografia

Migracje zarobkowe.

(1.) Przyczyną migracji zarobkowych jest chęć znalezienia pracy i poprawy warunków bytowych. Migracje zarobkowe odbywają się na krótkich dystansach - ze wsi do miast i z małych miast do większychpoleca85%
Geografia

Migracje ludności na świecie

Migracja - przemieszczanie się ludności Emigracja - odpływ ludności Imigracja - przypływ ludności Reemigracja - powrót z emigracji Deportacjapoleca85%
Geografia

Migracje ludności na świecie

materialnych warunków bytu lub migracje po klęsce głodu. B. pozaekonomiczne 1. polityczne: wojny, opozycja wobec ustroju i władz danego kraju, zmiany granic politycznych, powstanie nowego państwapoleca85%
Geografia

Migracje

obrębie kraju lub z jednego kraju do drugiego, najczęściej w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Tak termin migracji definiuje Uniwersalny Słownik Języka Polskiego. Migracje można podzielić ze względu