profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Składniki normy prawnejpoleca85%
Prawo

Zagadnienia z podstaw prawa (wykłady)

Źródła poznania prawa – informacje o tym co jest treścią prawa, np. dokumenty, akty: 1. kryterium czasu wydania źródła: · źródła poznania prawa, które obowiązuje aktualnie: (dziennik ustaw – oficjalny dziennik promulgacyjny-ogłoszony akt...poleca85%
Prawo administracyjne

Kwestie z prawoznawstwa ( prof. Dąbrowski)

Kwestie z prawoznawstwa 1. Przedmiot prawoznawstwo Jest nauką o państwie, prawie oraz poglądach na państwo i prawo. Termin nauka ma wiele znaczeń. W tym przypadku nauka to zespół twierdzeń o rzeczywistości, o sposobach jej poznawania i...poleca82%
Administracja

Normy prawne

Norma prawna - to wynikająca z przepisów prawa reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. Elementy normy prawnej Wyróżnia się dwie główne koncepcje budowy normy prawnej: • Koncepcja...poleca85%
Prawo karne

Postępowanie karne notatki wykłady UR

TRYBY POSTĘPOWANIA Tryb publiczno-skargowy Zasada ŚCIGANIA Z URZĘDU Tryb PRYWATNO- SKARGOWY NACZELNE ZASADY PROCESU KARNEGO 1. Zasada PRAWDY MATERIALNEJ(zas. prawdy obiektywnejpoleca85%
Prawo cywilne

Wykłady z prawa i zagadnienia egzaminacyjne

konstytucyjnym z 25 maja 1997r.. Składa się z preambuły oraz rozdziałów regulujących zagadnienia dotyczące: Rzeczpospolitej, wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, źródeł prawa , Sejmu i Senatupoleca84%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna- wykłady

dyscypliny naukowej np. wykład z psychologii, dydaktyki -monograficzne- gruntowne przedstawienie wybranego zagadnienia - najczęściej przedmiot naukowy Pogadanka- metoda z pogranicza metod, bo zmuszapoleca85%
Pedagogika

Wykłady - dr Zajac

,,uporządkowany strukturalnie zbiór twierdzeń naukowych odzwierciedlających system świata obiektywnego. R. Wójcik Wykłady z metodologii nauk Wrocław 1977 Teorie najczęściej utożsamiają się ze zbioramipoleca85%
Pedagogika

Diagnostyka pedagogiczna, wykłady z IV sem., dr Kurowski, EUHE

• Kawula S. „Studia z pedagogiki społecznej”; Olsztyn 1996 (!) • Kawula S. „Diagnozowanie potrzeb środowiska rodzinnego”; Toruń • Korczak J. „Pisma wybrane”; W-wa 1978; Tom III • Kozielski J