profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Scharakteryzuj rzeki w Polscepoleca76%
Geografia

Wody Polski

Wody w Polsce Spis treści 1. Sieć Rzeczna 2. Jeziora 3. Sztuczne zbiorniki wodne 4. Kanały Rzeczne 5. Bagna i mokradła 6. Wody podziemne (Mineralne) 7. Morze Bałtyckie 8. Deficyt wód Niemal cały obszar Polski leży w zlewisku Morza...poleca79%
Geografia

Gospodarcze wykorzystanie wód w Polsce.

Woda jest nieomal synonimem życia. Wszędzie na Ziemi, gdzie tylko jest woda, poczynając od lodowatych wód pod biegunami, a na gorących źródłach kończąc, tam również są istoty żywe. Także na odwrót: gdzie nie ma wody , nie ma i życia. Praca wpoleca84%
Biologia

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka oraz innych organizmów żywych

. Duże zbiorniki wody powoli się nagrzewają i wolno ochładzają i tym łagodzą klimat przyległych lądów np. nad Bałtykiem nigdy nie ma tak ostrych zim jak na południu Polski . 2. Powietrze jestpoleca82%
Chemia

Zanieczyszczenia wody.

postępującą urbanizacja. Obecnie większość wód powierzchniowych Polski jest zanieczyszczona , a jakość wód podziemnych także ulega pogorszeniu. Wody wielu rzek w naszym kraju nie nadają się nawet dopoleca79%
Geografia

Wody powierzchniowe i podziemne Polski

Do zasobów wodnych Polski należą wody powierzchniowe, czyli rzeki, jeziora, stawy i bagna, a także wody podziemne. Rzeki Największa polską rzeką jest Wisła. Powstaje z połączenia dwóch potokówpoleca83%
Chemia

Obieg wody w przyrodzie

Ziemia, to nazwa naszej planety. Bardziej właściwie byłoby nazywać ja Woda, , gdyż ponad dwie trzecie jej powierzchni zajmują morza i oceany. Zaledwie jedna milionowa część wody na Ziemi to woda