profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj rzeki w Polscepoleca76%
Geografia

Wody Polski

Wody w Polsce Spis treści 1. Sieć Rzeczna 2. Jeziora 3. Sztuczne zbiorniki wodne 4. Kanały Rzeczne 5. Bagna i mokradła 6. Wody podziemne (Mineralne) 7. Morze Bałtyckie 8. Deficyt wód Niemal cały obszar Polski leży w zlewisku Morza...poleca83%
Chemia

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

wody . Zasoby wodne Polski są stosunkowo niewielkie, a w niektórych regionach spadają poniżej 1 tysiąca i jest uznawane są za deficyt. Tylko 2,7% badanych w Polsce rzek można zaliczyć do I klasypoleca84%
Biologia

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka oraz innych organizmów żywych

. Duże zbiorniki wody powoli się nagrzewają i wolno ochładzają i tym łagodzą klimat przyległych lądów np. nad Bałtykiem nigdy nie ma tak ostrych zim jak na południu Polski . 2. Powietrze jestpoleca82%
Chemia

Zanieczyszczenia wody.

postępującą urbanizacja. Obecnie większość wód powierzchniowych Polski jest zanieczyszczona , a jakość wód podziemnych także ulega pogorszeniu. Wody wielu rzek w naszym kraju nie nadają się nawet dopoleca79%
Geografia

Środowisko Polski - ściąga

,Ukraina i Białoruś Środek polski to miasto PIĄTEK koło Łodzi środowisko przyrodnicze polski jest zróżnicowane. środowisko tworzy: budowa geologiczna, ukształtowanie pow., klimat,wody.powietrzepoleca79%
Geografia

Wody powierzchniowe i podziemne Polski

Do zasobów wodnych Polski należą wody powierzchniowe, czyli rzeki, jeziora, stawy i bagna, a także wody podziemne. Rzeki Największa polską rzeką jest Wisła. Powstaje z połączenia dwóch potoków