profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Scharakteryzuj rzeki w Polscepoleca76%
Geografia

Wody Polski

Wody w Polsce Spis treści 1. Sieć Rzeczna 2. Jeziora 3. Sztuczne zbiorniki wodne 4. Kanały Rzeczne 5. Bagna i mokradła 6. Wody podziemne (Mineralne) 7. Morze Bałtyckie 8. Deficyt wód Niemal cały obszar Polski leży w zlewisku Morza...poleca82%
Geografia

Zasoby wód. Sposoby oczyszczania wód powierzchniowych.

wodach oceanów, szczególnie wód powierzchniowych. 3.Zasoby wodne polski W przeciętnym roku na obszar polski spada w postaci opadu atmosfe-rycznego ok. 186,2 km3 wody . Średnia wysokość opadówpoleca79%
Geografia

Środowisko Polski Gimnazjum Ściąga

,Ukraina i Białoruś Środek polski to miasto PIĄTEK koło Łodzi środowisko przyrodnicze polski jest zróżnicowane. środowisko tworzy: budowa geologiczna, ukształtowanie pow., klimat,wody.powietrzepoleca85%
Maszynoznawstwo

Instalacje hydroforowe – zastosowanie instalacji specjalnych

· Utlenialność · Żelazo, mangan Metoda uzdatniania wody:Na terenie prawie całej Polski wody podziemne są zanieczyszczone związkami żelaza. Związki te są szczególnie szkodliwe w wodzie przeznaczonych dlapoleca81%
Biologia

Zasoby wodne polski - bilans wodny dla Polski

przychody i rozchody wody . Na przychód wplywają opady atmosferyczne i doplyw wód z zagranicy oraz wody zgromadzone w rzekach i jeziorach . Na rozchód wody sklądają siepoleca83%
Geografia

Wody powierzchniowe i podziemne.

Woda występuje zarówno na powierzchni ziemi, jak i w skałach podłoża. Wody dzielimy więc na powierzchniowe i podziemne. Do wód powierzchniowych zaliczamy rzeki, jeziora oraz bagna. Wody podziemne