profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rumowiska skalnepoleca85%
Geografia

Wietrzenie

Jest to proces geologiczny prowadzący do tego, że lite skały tracą swoją spoistość przechodząc w stan luźnego materiału zwanego zwietrzeliną. Zachodzi ono równocześnie w różnych klimatach i w różny sposób w zależności od: klimatu, charakteru...poleca84%
Geografia

Wietrzenie skał

Wietrzenie skał, jeden z podstawowych procesów zmieniających powierzchnię Ziemi, polegający na rozluźnianiu, rozkruszaniu oraz chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźnepoleca84%
Geografia

Wietrzenie, grawitacyjne ruchy masowe

Wietrzenie jest to proces przemian fizycznych i chemicznych którym podlegają skały pod wpływem zmian temp (zamrażanie, rozmazywanie, silne nagrzewanie), wody, roślin i zwierząt. Efektem wietrzeniapoleca85%
Geografia

Wietrzenie, Grawitacyjne ruchy masowe

Wietrzenie jest to proces przemian fizycznych i chemicznych którym podlegają skały pod wpływem zmian temp(zamrażanie,rozmazywanie, silne nagrzewanie),wody,roślin i zwierząt. Efektem wietrzenia jestpoleca85%
Geografia

Wietrzenie.

rodzaju i odporności podłoża. Na przykład wietrzenie fizyczne przebiega najintensywniej w klimacie okołobiegunowym oraz zwrotnikowym suchym. Temu procesowi sprzyjają duże dobowe wahania temperaturypoleca85%
Geografia

Wietrzenie - podział i charakterystyka

Wietrzenie - rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał wskutek działania energii słonecznej, powietrza, wody i organizmów. Zachodzi na powierzchni Ziemi i w jej powierzchniowej strefie zwanej