profil

Wietrzenie

poleca 85% 184 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jest to proces geologiczny prowadzący do tego, że lite skały tracą swoją spoistość przechodząc w stan luźnego materiału zwanego zwietrzeliną. Zachodzi ono równocześnie w różnych klimatach i w różny sposób w zależności od: klimatu, charakteru skały, poziomu wód gruntowych.

Występujące rodzaje wietrzenia:
Wietrzenie mechaniczne, zwane też fizycznym, gdyż w wyniku zmian fizycznych powoduje ono rozpad skały.

Dzieli się na kilka typów:
- termiczne - zachodzi pod wpływem następującego po sobie nagrzewania i ochładzania skał, czego wynikiem jest rozszerzanie i kurczenie się ziaren i rozpad powierzchni skał.
- mrozowe - zachodzi pod wpływem zmian temperatury z ujemnej na dodatnią i odwrotnie, przez co woda w szczelinach zamarza. Lód krzepnąc powiększa swoją objętość rozsadzając skałę.
- solne – zachodzi pod wpływem krystalizacji soli mineralnych: jodu, potasu, magnezu w porach i szczelinach skalnych powodując powstawanie soczewek rozsadzających skałę od wewnątrz.
- ilaste – zachodzi pod wpływem nasiąkania skał ilastych wodą co powoduje ich pęcznienie, wyparowanie wody powoduje kurczenie się skał oraz powstawanie szczelin niszczących skały.
- organiczne – pod wpływem mechanicznego oddziaływania organizmów roślinnych (rozrost korzeni) lub zwierzęcych (rycie nor)

Wietrzenie mechaniczne zachodzi na obszarach pozbawionych stałej pokrywy roślinnej, częstych zmianach temperatury i wilgotności. Są to min: strefy polarne, wysokie góry, pustynie.

Materiałem zwietrzelinowym są:
- rumowiska skalne – w postaci dużych skał
- gruz skalny – w postaci drobnych odłamków skalnych
- piargi – pojedyncze ziarenka i materiał ilasty

Wietrzenie chemiczne – jest to rozdrabnianie skał w wyniku ich rozpuszczania lub utleniania. Prowadzi ono do zmiany mineralnego składu skały. W jego wyniku wietrzeją pokrywy ilaste i krasowieją wapienie. Odbywa sie przy udziale dużych ilości wody. Przeważa w klimacie gorącym a w umiarkowamym wystepuje latem.

Materiał zwietrzelinowy:
- gliniaste pokrywy (lapterytowe)
- pokrywy kaolinwe (do produkcji porcelany)

Wietrzenie biologiczne – jest to mechaniczne i chemiczne niszczenie skał na skutek wzrostu korzeni i wydzielania przez nie substancji chemicznych rozkładających skały.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata