profil

Wietrzenie, Grawitacyjne ruchy masowe

poleca 83% 698 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wietrzenie jest to proces przemian fizycznych i chemicznych którym podlegają skały pod wpływem zmian temp(zamrażanie,rozmazywanie, silne nagrzewanie),wody,roślin i zwierząt. Efektem wietrzenia jest rozkład skały na mniejsze kawałki(okruchy) bądź całkowicie rozpuszczanie skały.Czynniki powodujące wietrzenie:temp. ,woda, powietrze, zwięrzęta, roślinność.Rodzaje wietrzenia:a)Wietrzenie fizyczne (mechaniczne) pod wpływem wody,temp,lodowca,lodu;b)wietrzenie chemiczne polega na rozpuszczaniu skał np. zjawiska krasowe;c)wietrzenie biologiczne pod wpływem korzeni roślin,zwierząt człowieka.Wietrzenie fizyczne:a) wietrzenie mrozowe-następuje rozpad blokowy skały,powstają gołoboże;b)łuszczenie się skały pod wpływem nagrzewania promieniami słonecznymi;c)rozkład ziarnisty-jasne minerały wolniej nagrzewają się a ciemne bardziej w nocy następuje proces odwrotny.Wietrzenie chemiczne: zachodzi pod wpływem wód opadowych która zawiera azot i CO2 Rodzaje wietrzenia chem :utlenianie, uwodnianie, rozpuszczanie,uweglowanie, chydroliza. Produktem wietrzenia chem. W klimacie wilgotnym i gorącym jest lateryt.Gleby latynowe o czerwonym zabarwieniu.Wietrzenie biologiczne-zachodzi pod wpływem organizmów żywych,roskruszają skały lub zmiękczają glebe.Od
czego zależy proces wietrzenia:warunki

klimatyczne,od rodzajów skał, ekspazycja stoehów,szata roślinna.Produkty wietrzenia-zwietrzelina.Grawitacyjne ruchy masowe-przemieszczanie się dużych mas skalnych pod wpływem cieśkości.Rodzaje ruchów masowych:odpadanie(powstają zlewy i stożki piergowe),obrywanie(obszary skalne),osuwanie(osowisko),spełsywanie(zachodzi bardzo powoli, skutkami są przechylone słupy,drzewa,ogrodzenia).Rodzaje ujść rzecznych: delta,lejek.Zjawiska krasowe-jest to proces polegający na rozpuszczeniu w wodze wzbogadzonej w CO2 skał wapiennych.Formy krasowe: a)powieszchniowe:złobki krasowe,żebra kr.,lejki kr.,uwały,polja,mogoty; b)podziemne:jaskinie,? stalaktyty,stalakmity,stalagnaty,draperie skalne-szata naciekowa ?,korytarze.Działalność erozyjna:a)erozja eoliczna (korazja):grzyby skalne,graniaki;b)wywiewanie(deflacja):missy, niecki deflacyjne,ostance deflacyjne.Rodzaje pustyń:piaszczysta(erg), żwirowa (serir),kamienista (hamada)Akumulacja:laguna-pod wpływem prądu morskiego,lido-pod wpływem falowania(wenecja).Erozja:klif-pod wpływem fal morskich uderzających o stromy brzeg.Typy wybrzeża: wybrzeże dalmatyńskie,fiodrowe,mierzejowo-zalewowe,riasowe, szkierowe,limanowe,lagunowe,atole.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Geografia świata