profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Rozwój nauki w starożytnościpoleca85%
Historia

Co odziedziczyliśmy po starożytnych kulturach ?

Kultura rzymska i kultura grecka to dwie wielkie kultury po których wiele pozostałości przetrwało do dziś. No właśnie, czy możemy się uważać za potomków kulturowych Greków i Rzymian? Moim zdaniem możemy ,ponieważ w czasach nam...poleca85%
Historia

Co odziedziczyliśmy po starożytnych Rzymianach?

przysłowie:że ,,Kto nie umiał po łacinie,ten musiał pasać świnie". Do dziś funkcjonują w polszczyźnie łacińskie powiedzenia.Łacina jest nadal używna jako oficjalny język kościoła katolickiego,a papież co rokupoleca85%
Język polski

Przeszłość jest zawsze żywa...

. Rzeczy te bardziej lub mniej gotowe odziedziczyliśmy po tych, którzy tu byli przed nami. Każdy z nas, żyjący dzisiaj, jest częścią całości, jest cząstką ludzkości. Bez niej nie istniałaby i niepoleca82%
Historia

Co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom i Grekom i dlaczego możemy się czuć ich potomkami kulturowymi?

.Mamy więc kolejny "ślad" świadczący o przydatności wynalazków Greków i Rzymian. Po tych starożytnych kulturach odziedziczyliśmy również pewien system polityczny zwany demokracją. Demokracja jestpoleca91%
Język polski

Manifest ideowy pokolenia patriotycznego

. Odziedziczyliśmy od naszych przodków wiarę w równość, braterstwo, patriotyzm, solidarność, przyjaźń, pokorę oraz wiarę w siłę własnych marzeń. Te wartości nie są dla nas sloganami. Naszapoleca85%
Język polski

Czy cierpienie jest zwykle konsekwencja winy?

doskonali, a choroby i śmierć nie panowały nad nimi, ale zniweczyli oni dary Boże i zaczęli podążać ścieżkami grzechu. My zaś, będąc ich dziećmi, odziedziczyliśmy niedoskonałość. Ponadto do choroby danego