profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozporządzenie Ministrapoleca89%
Prawo

Prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego

Wykład 1 1. Prawo dewizowe- ustawa 2. Prawo działalności gospodarczej. 3. Umowy międzynarodowe- jednostronne lub wielostronne. np. Konwencja Wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów. 4. Zwyczaje- ale nie w prawie polskim a w prawie...poleca86%
Prawo administracyjne

Państwo i jego porządek prawny, a społeczność międzynarodowa.

przez europejskie konwencje praw człowieka oraz prawo Unii Europejskiej. W swoim referacie chcę jednak skupić się przede wszystkim na: - omówieniu kwestii dotyczących międzynarodowego porządkupoleca84%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne- wykłady

międzynarodowego .(?). Ta instytucja polega na tym, że państwa stosują wytworzone przez siebie prawo uznając wzajemnie w sposób konstytutywny pewien zakres obrotu międzynarodowego przez co muszą uznać normypoleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - zagadnienia i pytania

>>>>Wykład: prof. K. Równy >>>>(zaliczenie) >>>> Tekst również w pliku MS Word Prawo Międzynarodowe Publiczne I.Zagadnienia podstawowe. 1.Nazwa i pojęcie prawa międzynarodowego : Prawopoleca84%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - opracowane pytania na egzamin

dyplomatyczne. Stosunki dyplomatyczne regulowane są przez zespól norm prawa międzynarodowego , wyodrębnionych jako tzw. prawo dyplomatyczne, przez normy o charakterze kurtuazyjnym, oparte na uprzejmościpoleca85%
Ekonomia

System finansowy podmiotu gospodarczego

okaziciela. W praktyce obrotu międzynarodowego występują dwa rodzaje weksli: trasowany i własny. - Weksel trasowany (ciągniony, trata) jest to dokument, w którym wystawca – trasant – poleca innej osobie