profil

Prawo (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozporządzenie Ministrapoleca89%
Prawo

Prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego

Wykład 1 1. Prawo dewizowe- ustawa 2. Prawo działalności gospodarczej. 3. Umowy międzynarodowe- jednostronne lub wielostronne. np. Konwencja Wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów. 4. Zwyczaje- ale nie w prawie polskim a w prawie...