profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozporządzenie Ministrapoleca89%
Prawo

Prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego

Wykład 1 1. Prawo dewizowe- ustawa 2. Prawo działalności gospodarczej. 3. Umowy międzynarodowe- jednostronne lub wielostronne. np. Konwencja Wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów. 4. Zwyczaje- ale nie w prawie polskim a w prawie...poleca86%
Prawo administracyjne

Państwo i jego porządek prawny, a społeczność międzynarodowa.

przez europejskie konwencje praw człowieka oraz prawo Unii Europejskiej. W swoim referacie chcę jednak skupić się przede wszystkim na: - omówieniu kwestii dotyczących międzynarodowego porządkupoleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - zagadnienia i pytania

>>>>Wykład: prof. K. Równy >>>>(zaliczenie) >>>> Tekst również w pliku MS Word Prawo Międzynarodowe Publiczne I.Zagadnienia podstawowe. 1.Nazwa i pojęcie prawa międzynarodowego : Prawopoleca85%
Ekonomia

System finansowy podmiotu gospodarczego

okaziciela. W praktyce obrotu międzynarodowego występują dwa rodzaje weksli: trasowany i własny. - Weksel trasowany (ciągniony, trata) jest to dokument, w którym wystawca – trasant – poleca innej osobiepoleca85%
Edukacja europejska

Prawo międzynarodowe

kontakty z osobami fizycznymi i prawnymi z innych państw. Cechy prawa międzynarodowego - tworzenie prawa międzynarodowego ( brak ustawodawcy) – prawo międzynarodowe jest tworzone przez same państwapoleca85%
Prawo

Prawo Gospodarcze

międzynarodowego - każde państwo ma swoje prawo kolizyjne. Gdy strony zawrą w umowie, że spory rozstrzyga arbitraż ad hoc, to taki Sąd Arbitrażowy gdy jest upoważniony przez kontrahentów będzie