profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rówieśnikom kameleonom analiza i interpretacjapoleca86%
Język polski

Twórczość J. Twardowskiego, Bursy, Wojaczka, Stachury.

Jan Twardowski „ Oda do rozpaczy„ wyraża przekonanie, iż ból i cierpienia są nieodłączną częścią ludzkiego losu. Wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania tych wartości są bezcelowe, gdyż bez nich życie człowieka byłoby nieludzkie. Podmiot...poleca82%
Język polski

Analiza i intepretacja wiersza Rafała Wojaczka "Dotknąć..."

wszystkim jednak Wojaczek – samotnik. Wyobcowany, nie potrafiący odnaleźć się w społeczeństwie, nie mogący poradzić sobie z trudnościami świata. Punktem wyjścia w poezji Wojaczka , jak pisze Romualdpoleca84%
Język polski

Czy życie bywa teatrem? "Życie to nie teatr" Edwarda Stachury

Po przeczytaniu i analizie wiersza Edwarda Stachury "Życie to nie teatr" uważam, że w życiu bardzo ważna jest szczerość i naturalność. Gdy tak nie jest zaczyna się "teatr", a nie życie. Mimo topoleca85%
Język polski

Odmienne od tradycyjnych obrazy ojczyzny w wierszach „Pejzaż” Stanisława Grochowiaka i „Ojczyzna” Rafała Wojaczka.

Wiersze Stanisława Grochowiaka „Pejzaż” oraz Rafała Wojaczka „Ojczyzna” mówią o dobrze nam znanej ojczyźnie i są próbą oddania subiektywnych odczuć łączących się z tą wartością. O ojczyźnie pisałpoleca85%
Język polski

Analiza wierszy Ernesta Brylla "Tyle razy..." i Edwarda Stachury "Dookoła mgła"

to żegnaj źrebaczku" - próba rozliczenia się z przeżyciami z przeszłości. Analiza wiersza Stachury : - budowa : pięć zwrotek po cztery wersy, zawierają dwanaście lub jedenaście sylab. Popoleca82%
Język polski

Analiza i interpretacja wierszy; E. Stachury pt. "Życie to nie teatr" oraz R. Wojaczka pt. "Prośba"

, wierzy w swoje ideały i przekonania, które manifestuje poprzez swoją twórczość : "wyjdę na przestworza, przecudny stworzę wiersz". Wiersz Rafała Wojaczka "Prośba" porusza podobną tematykę. Tytuł tak