profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Rola mikroelementów

poleca62%
Biologia

Rola makroelementów i mikroelementów w żywych organizmach

Pierwiastki Rola w organizmie M a k r o e l e m e n t y węgiel, tlen wodór – podstawowe składniki wszystkich związków organicznych azot – składnik wielu związków chemicznych: aminokwasów i białek, kwasów nukleinowych i nośników energii /np. ATP, NAD + , NADP + / oraz koenzymów, witamin, alkaloidów /np. nikotyny, kofeiny/, hormonów roślinnych siarka – składnik aminokwasów cysteiny, cystyny i metioniny fosfor – składnik...

poleca76%
Biologia

Rola makroelementów i mikroelementów w żywych organizmach.

M A K R O E L E M E N T Y Pierwiastki Rola w organizmie węgiel – podstawowy składnik wszystkich związków organicznych, tlen – składnik związków nieorganicznych i organicznych, w których włączany jest do łańcucha węglowego, albo obecny jest w wielu grupach funkcyjnych, – uczestnik procesów oksydoredukcyjnych podczas utleniania komórkowego wodór – składnik wszystkich związków organicznych oraz wody, – uczestnik reakcji redox (podobnie jak...poleca83%
Biologia

Elementy fizjologii i anatomii człowieka.

ORGANIZMY:autotrofy:(samożywne)pobierają zw.nieorg.(woda,sole min,CO2),które są ich pokarmem,dzięki temu powstają zw.org.potrzebne do życia heterotrofy:(cudzożywne)wytwarzają zw.nieorg. z prostych zw.org POKARM:wszystko to,co organizm...poleca82%
Chemia

Mikroelementy i makroelementy.

Mikroelementy i makroelementy - pierwiastki chemiczne występujące w bardzo małych (śladowych) ilościach w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Pomimo ich niewielkiej ilości są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych organizmów. Niedobór...poleca85%
Biologia

Mikro i makroelementy

; procesy krzepnięcia krwi; ważna rola w mechanicznym skurczu mięśni; u roślin-prawidłowe wykształcenie organów Pfosfor( w postaci fosforanów wapnia) występuje w kościach i szkliwie; tkance nerwowej; wchodzipoleca85%
Chemia

Metale w organiźmie człowieka, roślim, zwierząt

MIKROELEMENTY składniki śladowe, pierwiastki chem. występujące w organizmach w b. małych ilościach (śladowych) i niezbędne do normalnego ich rozwoju; do mikroelementów zalicza się: miedź, żelazopoleca85%
Biologia

Mikro i makroelementy

najpospolitszych pierwiastków, występuje w skorupie ziemskiej w ilości 2,74% pod postacią minerałów: dolomitu, magnezytu, kizerytu, biszofitu, karnalitu, kainitu i szenitu. Najważniejsze związki magnezupoleca85%
Biologia

Skład chemiczny komórki

- biorą udział w budowie komórki i ich udział jest niezbędny, stanowią 0,01 – 0,00001% suchej masy - do mikroelementów zaliczamy: Fe, Cu, Mn, Mo, B, Zn, Co, J, F 3. Ultraelementypoleca85%
Biologia

Składniki pożywienia człowieka,układ pokarmowy-przetwarzanie surowców energetycznych i budulcowych.

, ważny skł. kości,jest też skł.ATP oraz DNA i RNA. Zawarty jest w różnych pokarmach. -chlor, wraz z jonami sodu i potasu odpowiedzialny jest za równowagę wodno-mineralną. Do mikroelementów : -żelao