profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje źródeł niepisanychpoleca73%
Historia

Źródła historyczne i ich rodzaje

Źródła historyczne i ich rodzaje -Źródłem historycznym są wszelkie trwałe ślady celowej działalności człowieka w warunkach społecznych -Czyli mówiąc prostym językiem cokolwiek, co mówi o historii -Chcąc wykorzystać prawidłowo informacje...poleca80%
Historia

Podział źródeł historycznych

Źródła historyczne - wszelkie zachowane ślady działalności człowieka, za pomocą których poznajemy przeszłość, Źródła historyczne dzielą się na 1. Pisane - zawierające informację utrwaloną za pomocą pisma: a) historiograficzne (opisowe)...poleca82%
Historia

Źródła historyczne i ich rodzaje

niepisane: Źródła niepisane: -Archeologiczne (wykopaliskowe): szczątki naczyń, uzbrojenia, przedmiotów codziennego użytku, szczątki ludzkie i zwierzęce -Obiekty architektoniczne: świątynie, pałace, zamkipoleca84%
Historia

Źródła historyczne

Źródła historyczne i ich rodzaje 
 Źródłem historycznym są wszelkie trwałe ślady celowej działalności człowieka w warunkach społecznych
 Czyli mówiąc prostym językiem cokolwiek, copoleca78%
Historia

Źródła historyczne

ówczesnych ludzi. Przejdźmy jednak do tematu. Żródła historyczne oprócz tego, że dzielą sie na pisane i niepisane, posiadają także podział wewnętrzny, to znaczy, ze wśród źródeł pisanych rozróżniamypoleca84%
Historia

Co to jest historia?

. Dostarczają one historykom wielu cennych informacji. Język i styl dokumentu oraz sposób zapisu, np. kształt liter czy krój czcionki, pozwalają często określić, kiedy powstały dane źródła . Niestety dopoleca85%
Edukacja europejska

Źródła dochodów budżetów samorządów terytorialnych i ich kształtowanie się w latach 2005-2008 na przykładzie

Źródła dochodów budżetów samorządów terytorialnych i ich kształtowanie się w latach 2005-2008 na przykładzie gminy Modliborzyce Spis treści: Wstęp 1. Przedmiot i cel pracy 2. Hipotezy