profil

Podział źródeł historycznych

poleca 80% 1372 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Źródła historyczne- wszelkie zachowane ślady działalności człowieka, za pomocą których poznajemy przeszłość,

Źródła historyczne dzielą się na


1. Pisane - zawierające informację utrwaloną za pomocą pisma:
a) historiograficzne (opisowe) - kroniki, roczniki, pamiętniki, wspomnienia, spisy kazań, dzieła literackie, itp.
b) normatywne (dokumentacyjne, aktowe) - powstałe jako dowód czynności prawnej (dokumenty, akta, spisy inwentarza gospodarczego, sprawozdania, protokoły-powstałe na użytek administracji, dokumentacja obrad parlamentu, konstytucje, dekrety)
c) epistolarne (wszelkiego rodzaju korespondencja)
d) hagiograficzne - żywoty świętych,
e) biograficzne - żywoty cesarzy, monarchów,

2. Niepisane
a) wykopaliskowe (archeologiczne) - szczątki naczyń, zbroi, przedmiotów codziennego użytku,
b) obiekty architektoniczne - zamki, świątynie, stare kamienice,
c) dzieła sztuki - obrazy, posągi, rzeźby, biżuteria,

3. Inny podział wyróżnia źródła:
a) bezpośrednie - konkretne pozostałości wydarzeń,
b) pośrednie - relacjonujące przebieg wypadków.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
4.6.2016 (18:21)

Zerżnięte z Wikipedii :(

11.9.2011 (09:57)

Gracias !! ^^ . Bardzo mi pomoglas/es ;) ;p

17.3.2011 (18:30)

Dobra robota! Dzięki ;)

Materiał zweryfikowany