profil

Podział źródeł historycznych.

drukuj
poleca 79% 1262 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Źródła historyczne- wszelkie zachowane ślady działalności człowieka, za pomocą których poznajemy przeszłość,

Źródła dzielą się na:

1 pisane - zawierające informację utrwaloną za pomocą pisma:
a)historiograficzne (opisowe) - kroniki, roczniki, pamiętniki, wspomnienia, spisy kazań, dzieła literackie, itp.
b)normatywne (dokumentacyjne, aktowe) - powstałe jako dowód czynności prawnej (dokumenty, akta, spisy inwentarza gospodarczego, sprawozdania, protokoły-powstałe na użytek administracji, dokumentacja obrad parlamentu, konstytucje, dekrety)
c)epistolarne( wszelkiego rodzaju korespondencja)
d)hagiograficzne - żywoty świętych,
e)biograficzne - żywoty cesarzy, monarchów,

2 niepisane
a)wykopaliskowe(archeologiczne) - szczątki naczyń, zbroi, przedmiotów codziennego użytku,
b)obiekty architektoniczne - zamki, świątynie, stare kamienice,
c)dzieła sztuki - obrazy, posągi, rzeźby, biżuteria,

3Inny podział wyróżnia źródła:
a)bezpośrednie - konkretne pozostałości wydarzeń,
b)pośrednie - relacjonujące przebieg wypadków.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
4.6.2016 (18:21)

Zerżnięte z Wikipedii :(

11.9.2011 (09:57)

Gracias !! ^^ . Bardzo mi pomoglas/es ;) ;p

17.3.2011 (18:30)

Dobra robota! Dzięki ;)