profil

Źródła historyczne i ich rodzaje

poleca 73% 1989 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Źródłem historycznym są wszelkie trwałe ślady celowej działalności człowieka w warunkach społecznych

Czyli mówiąc prostym językiem cokolwiek, co mówi o historii

Chcąc wykorzystać prawidłowo informacje zawarte w źródle, badacz przeprowadza dwojaki rodzaj jego krytyki: zewnętrzną i wewnętrzną krytykę źródła. W krytyce zewnętrznej ustala się czas powstania, autorstwo i autentyczność źródła. W krytyce wewnętrznej poddaje się analizie jego treść i wiarygodność.

Podział źródeł na pisane i niepisane


Źródła niepisane:
- Archeologiczne (wykopaliskowe): szczątki naczyń, uzbrojenia, przedmiotów codziennego użytku, szczątki ludzkie i zwierzęce
- Obiekty architektoniczne: świątynie, pałace, zamki, dawne kamienice, gospodarstwa
- Dzieła sztuki: obrazy, posągi, rzeźby, biżuteria itp.

Źródła pisane


- Aktowe (dokumentacyjne; normatywne) są to źródła powstałe na użytek administracji, np.: notatki urzędowe, spisy inwentarza gospodarczego, protokoły, sprawozdania, skodyfikowane prawa, edykty
- Epistolarne (listowe) jest to wszelkiego rodzaju korespondencja
- Historiograficzne: kroniki, roczniki, spisane kazania, pamiętniki, wspomnienia
- Hagiograficzne: żywoty świętych
- Biograficzne: np. żywoty cesarzy, monarchów

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (4) Brak komentarzy
25.10.2010 (21:31)

Jak znalazł ! Super :-)

16.9.2010 (20:33)

Świetna praca. Pomogłeś mi. Dzięki 6/6

9.9.2009 (13:51)

wypas bardzo mi pomogłeś 6

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta