profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje cierpieniapoleca85%
Język polski

Ludzkie postawy wobec cierpienia

Cierpienie? Według słownika PWN jest to „przeżywanie bólu fizycznego lub moralnego”. Świat został już tak urządzony, że obok radości w życiu człowieka nieodłączną jego częścią jest właśnie cierpienie. Od zarania dziejów towarzyszy ono ludzkości w...poleca90%
Język polski

Cierpienie w literaturze.

Cierpienie - co możemy przez nie rozumieć, my ludzie, którzy na codzień obcujemy z tym teoretycznym pojęciem w sposób praktyczny? Wkońcu każdy z nas przeżywa w swoim życiu udręki małe i duże. Zapewne większość jest również świadkiem boleści osób...poleca92%
Socjologia

Sprawy Ludzkie

Wstęp Autor książkę swą rozpoczyna rozdziałem zatytułowanym cierpienie, czyżby to ono właśnie miało największy sens w życiu człowieka i prowadziło go do odmiennych zachowań, które niestety nie zawsze mogą być racjonalnie wytłumaczone? Zapewne...poleca82%
Język polski

Hiob współczesny

Jak wierzyć w sprawiedliwość i miłosierdzie w sytuacji tak dotkliwej próby?poleca88%
Język polski

Sens ludzkiego cierpienia

Cierpienie jest bólem, męką, trudnością życiową. Spotykamy się z różnymi jego rodzajami: fizycznym, psychicznym, moralnym. Obarczamy nim naszych bliskich, znajomych, a przede wszystkim samych siebie. Różni ludzie przeżywają cierpienie na swój...poleca83%
Język polski

Pytania o sens cierpienia w epice i dramacie różnych epok.

„Każdy człowiek potrzebuje stale, nawet pewnej ilości trosk, cierpień lub biedy tak, jak okręt potrzebuje balastu by płynąć prosto i równo. ” Myslę, iż słowa...