profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Reguła niedostępnościpoleca91%
Psychologia

Reguły wywierania wpływu społecznego

Spis treści: 1. Wstęp 2. Reguły psychologiczne na których opierają się techniki manipulacyjne: - Reguła wzajemności - Reguła kontrastu - Reguła niedostępności - Reguła społecznego dowodu słuszności - Reguła lubienia i sympatii -...poleca85%
Socjologia

Wywieranie wpływu na ludzi. Manipulacje.

I. W każdej chwili, gdy komunikujemy się z ludźmi wywieramy na nich wpływ i sami podlegamy wpływom innych. Może być to oddziaływanie mające na celu nakłonienie drugiego człowieka do zmiany sposobu postępowania, do podjęcia lub zmiany decyzji....poleca90%
Socjologia

Reguły wywierania wpływu społecznego

Manipulację trzeba umieć wykorzystać. W obecnych czasach, kiedy manipulowani jesteśmy na każdym możliwym poziomie życia, trzeba nauczyć się rozróżniać dyskretną influencję podczas próby wciśnięcia produktu „za pół darmo”, od jawnej, nieetycznej...poleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Metody wywierania wpływu na ludzi

Spis treści: 1. Wstęp 2. Reguły psychologiczne, na których opierają się techniki wywierania wpływu : - Reguła wzajemności - Reguła kontrastu - Reguła niedostępności - Reguła społecznegopoleca85%
Psychologia

Psychologia manipulacji - zagadnienia podstawowe

jednostki.Wszelkie formy wpływu społecznego wykorzystują najprostsze mechanizmy codziennego życia społecznego . Odwołują się na przykład do chęci odzwajemniania przysług, ulegania autorytetompoleca85%
Socjologia

Koncepcja faktu społecznego u E. Durkheima . Założenia metody E.Durkheima .

Socjologia jako nauka, starająca się poznać prawa struktury i rozwoju społeczeństwa pojawiła się dopiero w połowie XIX wieku. Jednak studia nad poszczególnymi dziedzinami życia społecznego , prawamipoleca88%
Politologia

Wyznaczanie treści i źródeł systemu prawa

organizacje dla wywierania wpływu na działalność organów tworzących prawo. Ich aktywność przybiera różne formy – od bezpośredniego oddziaływania na członków ciał prawodawczych, po udzieleniu bardzopoleca85%
Psychologia

Psychologia Społeczna Wykłady PB

przystosowana do grupy). Zasady wpływu społecznego : 1. Zasada wzajemności (prawo rewanżu): Stwierdza ona, że zawsze powinniśmy starać się odwdzięczyć osobie, która nam dostarczyła jakieś dobro (gdy