profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przystosowanie do środowiskapoleca83%
Biologia

Ssaki i ich środowisko

Przystosowanie ssaków do środowiska . W mojej pracy przedstawię przystosowanie ssaków do środowiska na podstawie wiadomości zdobytych w poznańskim Zoo. Leniwce dwupalczaste : posiadają 6 kręgów szyjnych w porównaniu do innych ssaków, które...poleca85%
Biologia

oddychanie a ewolucja i przystosowanie do środowiska

Temat: Wykaż, że sposób oddychania i narządy wymiany gazowej organizmów zwierzęcych są wyrazem adaptacji do warunków środowiska i trybu życia oraz potwierdzeniem rozwoju ewolucyjnego. Wymiana gazowa u małych wodnych zwierząt, takich jak gąbki,...poleca85%
Biologia

Zwierzęta

Zwierzęta Zwierzęta – organizmy cudzożywne, w większości tkankowe, poruszające się w celu zdobycia pokarmu lub partnera. Bezkręgowce – zwierzęta nie posiadające szkieletu wewnętrznego. Kręgowce – zwierzęta ze szkieletem wewnętrznym...poleca83%
Biologia

Ryby

RYBY Ryby są gromadą kręgowców liczącą wiele gatunków (około 12 tysięcy) i wskazującą wielką rozmaitość form. Zasiedlają wody morskie i słodkie całej kuli ziemskiej. Charakterystyczne cechy ryb są następujące: -ciało o kształcie...poleca80%
Biologia

Ssaki - referat

najstarszych ssaków. Ich ewolucja związana jest z obecnością owadów, które szeroko rozprzestrzeniły się na Ziemi, mniej więcej wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze ssaki (około 200 milionów lat temu) i onepoleca81%
Biologia

Ssaki chronione

. Środowisko : lasy liściaste i mieszane, zarośla, ogrody, parki. Tryb życia: aktywny o zmierzchu i w nocy; zwykle żyje samotnie; Używa stałych szlaków i miejsc oddawania kału; kopie rozległe nory, wpoleca85%
Biologia

Człowiek, a środowisko

eksploatuje zasoby ziemi powodując zmiany w środowisku. Pierwotne środowisko przyrodnicze przekształcono w nowy typ środowiska zurbanizowanego i uprzemysłowionego. Wraz z działalnością człowiekapoleca85%
Biologia

Człowiek i środowisko

. Stadium to składa się z 2 części: 1. W pierwszej ? przyrodniczej, opisano stan różnorodności roślin i zwierząt oraz ich siedlisk i ekosystemów. Zawiera listy gatunków rzadkich i zagrożonych, gatunkówpoleca85%
Kulturoznawstwo

Środowisko, a kultura.

Środowisko a kultura – czy zachodzi tutaj jakaś relacja? Czy kultura jest zależna od środowiska? Wiadomo, że człowiek wyróżnia się ze świata przyrody i to jest niezmienne, np.: wyprostowana sylwetka