profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przejawy kryzysu współczesnej rodzinypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Przejawy kryzysu współczesnej rodziny. Aspekty społeczne, ekonomiczne i kulturowe tego zjawiska. Polityka prorodzinna państwa.

Celem moich rozważań jest rodzina i przejawy jej kryzysu w różnych aspektach. Na początku warto się zastanowić nad znaczeniem tego słowa. Rodzina jest najstarszą formą życia społecznego. Jako podstawowa komórka społeczna pełni wiele funkcji....poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Plityka Prorodzinna

przeciwdziałania bezrobociu, polityka podatkowa). 2. Zakres merytoryczny programu i jego konstrukcja Przedłożony program polityki rodzinnej, zawarty w dokumencie Polityka Prorodzinna Państwa " i przyjętypoleca85%
Socjologia

Etyka badań socjologicznych. Prawo pracy a macierzyństwo i rodzina.

moralnie godnych. Bez zdrowej i silnej rodziny nie można zbudować sprawnego państwa , którego obywatele mogliby się cieszyć wolnością, bezpieczeństwem i dobrobytem. Rodzina stanowi fundamentpoleca85%
Polityka społeczna

Polityka społeczna a problemy ludnościowe

, ubezpieczeniom społecznym. 2. Tworzenie korzystnych warunków dla pożądanego stanu społeczeństwa- czynniki polityczne, kulturowe , społeczne i prawne 3. Biologiczne przetrwanie narodu. 4. Dążenie do