profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Przedmiot badań ekologii

poleca21%
Biologia

Ekologia i ochrona środowiska

Badaniem wzajemnych zależności między organizmami a ich środowiskiem, które decydują o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmuje się ekologia. Przedmiotem badań ekologii są zespoły organizmów o różnym stopniu złożoności: populacje, biocenozy, ekosystemy, biomy, w końcu cała biosfera.poleca85%
Biologia

Podział Ekologii

Podział ekologii Ekologia- jest nauką zajmującą się wzajemnymi zależnościami pomiędzy żywymi organizmami a ich środowiskiem. Ściślej mówiąc, nauka ta bada korelacje między organizmami lub ich grupami oraz między nimi a ich środowiskiem życia....poleca80%
Biologia

Ekologia a ochrona środowiska i ochrona przyrody

środowiska - całokształt działań mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych *dzialaniapoleca83%
Geografia

Ochrona środowiska naturalnego we współczesnym świecie. Co rozumiesz pod pojęciem ekologia? Podaj przykłady ochrony środowiska naturalnego na świe

stosunku do stanu zagrożenia. Konieczne jest stworzenie i egzekwowanie systemu prawnego (kary za zaśmiecanie, dewastację). Podstawą odnowy środowiska musi być świadomość ekologiczna - czyli postawapoleca78%
Biologia

Ekologia i ochrona środowiska

. Ochrona ginących gatunków jest trudna, ale chcąc zachować je przy życiu należy zachować również naturalne środowiska , w których one występują. Ekologia - dziedzina nauk biologicznych, zajmująca siępoleca84%
Biologia

Ekologia - ciekawa biologia

środowiska ; wszystkie wymagania, potrzeby życiowe danego orgabizmu (gatunku) Ekologia korzysta z wiedzy innych nauk, a także dostarcza wiedzy innym dziedzinom biologii Ekologia -> ewolucjonizm Ekologiapoleca85%
Pedagogika

Ekologia

abiotycznym środowiskiem Wreszcie, w początkach lat 60-tych z powodu zanieczyszczeń środowiska i wzrostu populacji ludzkiej wzrosło zainteresowanie ekologią oraz termin ten wszedł do słownika jako