profil

Ochrona środowiska naturalnego we współczesnym świecie. Co rozumiesz pod pojęciem ekologia? Podaj przykłady ochrony środowiska naturalnego na świe

poleca 85% 1034 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W działalnościach na rzecz ochrony środowiska są możliwe 3 strategie:
- zachowanie środowiska w niezmienionym stanie,
- usuwanie ze środowiska substancji toksycznych, odpadów
- planowanie działalności gospodarczej tak, aby jej wpływ na środowisko był jak najmniejszy. W praktyce stosuje się te trzy strategie razem.

Podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce są zbyt małe w stosunku do stanu zagrożenia. Konieczne jest stworzenie i egzekwowanie systemu prawnego (kary za zaśmiecanie, dewastację). Podstawą odnowy środowiska musi być świadomość ekologiczna - czyli postawa poszanowania i troski o jego czystość.

Ochrona kompleksowa - ochrona obszarów o ciekawej faunie i florze, o ciekawym krajobrazie. Zakazuje się ruchu turystycznego (tylko wydzielonymi ścieżkami), zakaz uszkadzania roślin, straszenia zwierząt, hałasowania, zakaz budowy zakładów przemysłowych w pobliżu. Te obszary to parki narodowe. Najstarszy na świecie park to Jelowstone Nacionale Park w St. Zjedn. (1872 r.), w Polsce najstarsze to: Białowieski P.N.1932, inne: świętokrzyski, pieniński, wielkopolski... Jest ich 23.

Ochrona gruntowa - ochrona gleby, miejsce upraw roślin - to jest podstawowy warunek rozwoju rolnictwa. Buduje się przemysł, domy- bloki na terenach nieurodzajnych, a dobre ziemie pozostawia się dla rolnictwa, upraw, wyżywienia ludzi.

Ekologia - ochrona przyrody prowadząca do zachowania ginących i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin, zapobieganie dewastacji przyrody, zanieczyszczenia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata