profil

Ochrona środowiska naturalnego we współczesnym świecie. Co rozumiesz pod pojęciem ekologia? Podaj przykłady ochrony środowiska naturalnego na świe

drukuj
poleca 83% 782 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W działalnościach na rzecz ochrony środowiska są możliwe 3 strategie:
- zachowanie środowiska w niezmienionym stanie,
- usuwanie ze środowiska substancji toksycznych, odpadów
- planowanie działalności gospodarczej tak, aby jej wpływ na środowisko był jak najmniejszy. W praktyce stosuje się te trzy strategie razem.
Podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce są zbyt małe w stosunku do stanu zagrożenia. Konieczne jest stworzenie i egzekwowanie systemu prawnego (kary za zaśmiecanie, dewastację). Podstawą odnowy środowiska musi być świadomość ekologiczna - czyli postawa poszanowania i troski o jego czystość.
Ochrona kompleksowa - ochrona obszarów o ciekawej faunie i florze, o ciekawym krajobrazie. Zakazuje się ruchu turystycznego (tylko wydzielonymi ścieżkami), zakaz uszkadzania roślin, straszenia zwierząt, hałasowania, zakaz budowy zakładów przemysłowych w pobliżu. Te obszary to parki narodowe. Najstarszy na świecie park to Jelowstone Nacionale Park w St. Zjedn. (1872r), w Polsce najstarsze to: Białowieski P.N.1932, inne: świętokrzyski, pieniński, wielkopolski... Jest ich 17.???
Ochrona gruntowa - ochrona gleby, miejsce upraw roślin - to jest podstawowy warunek rozwoju rolnictwa. Buduje się przemysł, domy- bloki na terenach nieurodzajnych, a dobre ziemie pozostawia się dla rolnictwa, upraw, wyżywienia ludzi.
Ekologia - ochrona przyrody prowadząca do zachowania ginących i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin, zapobieganie dewastacji przyrody, zanieczyszczenia.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (14) Brak komentarzy
14.4.2010 (13:09)

role ekologi w e spuczesnej swiecie musze to znales morzesz

24.11.2008 (21:07)

ciekawe od kiedy W Polsce jest 17 parków narodowych??!porazka...

16.1.2008 (16:50)

krótko i na temat Ok. Narzekać to każdy potrafi, jak mało to proszę sobie dopisać :)