profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Protokół Litwinowapoleca85%
Historia

Sytuacja Polski na arenie międzynarodowej w latach 1921-1939

Moja praca rozpocznie się podpisaniem polsko-francuskiego układu politycznego oraz tajnej konwencji wojskowej w 1921 roku, a zakończy 25 sierpnia 1939 r podpisaniem polsko-angielskiego układu o wzajemnej pomocy. Państwami, które pragnę...poleca84%
Historia

Polityka zagraniczna II RP

Powstanie Państwa Polskiego nie było procesem łatwym gdyż brakowało tutaj prawdziwej akceptacji opinii między narodowej. Polska nie istniała już 123 lata i dziwnym byłby fakt, gdyby jej odrodzenie uzyskało całkowite poparcie państw związanych w...poleca89%
Historia

Między czerwoną zarazą a czarną śmiercią". Dramat polskiej polityki u progu II wojny światowej. - forma na wzór eseju.

Niewątpliwie temat odnosi się do sytuacji polityczno-gospodarczej przedwojennej II Rzeczpospolitej. Dnia 28 stycznia 1918 roku na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych siły zbrojne Rosji Radzieckiej zostały przekształcone w Robotniczo-Chłopską...poleca80%
Historia

Polityka zagraniczna Polski w latach 1918-1939.

, przyniosła kompromitację Polski na arenie międzynarodowej . W październiku 1938 r. Hitler wysunął propozycję „ostatecznego uregulowania stosunków polsko-niemieckich". Zażądał przyłączenia Gdańskapoleca84%
Historia

Przyczyny klęski wrześniowej 1939 roku. Obronność Polski. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna państwa polskiego.

międzynarodowej . Zwracam tu uwagę głównie na 3 aspekty, czyli na wielonarodowy charakter naszego państwa, na ustój Polski i jego przekształcenia oraz na sytuację gospodarczą w okresie 1918- 1939 . Wpoleca87%
Historia

Polityka zagraniczna Polski na tle Europy po wersalskiej

Austrii pozostawiły w opinii międzynarodowej bardzo niekorzystne dla Polski skojarzenia. Po zajęciu Austrii Hitler skierował swoją agresję na Czechosłowację. Praga została zmuszona do podpisaniapoleca85%
Historia

Polska polityka zagraniczna w 1939 roku –możliwości i konsekwencje rozwiązań alternatywnych.

własnej, małej książki. Tak, aby każdy, kto chce zaczerpnąć wiedzy o II Rzeczypospolitej mógł znaleźć tutaj oparcie. Ważnym aspektem w sprawie Polski na arenie międzynarodowej była konferencja paryskapoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego W kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej

” gwarancje. Pogorszenie się w latach 1938- 1939 sytuacji międzynarodowej w Europie, aneksja przez Hitlera Czechosłowacji oraz rosnące zagrożenie bezpieczeństwa Polski skłoniło państwa zachodnie do