profil

Polityka zagraniczna Polski w okresie międzywojennym (trakaty, protokoły, umowy itp )

poleca 85% 541 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

LATA 20' "

19 luty 1921 : Francja - deklaracja o przyjaźni, układ polityczny i konwencja wojskowa przewidująca wzajemną pomoc w przypadku ataku Niemiec (w zamian specjalne przywileje dla kapitału francuskiego w Polsce)

3 marca 1921: Rumunia- układ o wzajemnej pomocy przeciwko Rosji Radzieckiej

[Wielka Brytania traktowała Polskę jako kraj niestabilny, z zaborczymi aspiracjami wobec sąsiadów.]

[Polska chciała zrealizowac koncepcje Międzymorza- własny blok bezpieczenstwa obejmujacy oprócz nas Litwe, Łotwe i Estonie, Czechosłowacje, Rumunie, Węgry, Jugosławię. Fiasko planów z powodu konfliktów pomiędzy poszczegolnymi państwami]

1922:
-porazka dyplomacji polskiej wobec dwustronnego traktatu sojuszniczego w Rapallo (Niemcy, ZSRR), nawiązanie współpracy dyplomatycznej i wojskowej miedzy Rosja a Niemcami.

1923:
-pogłębienie zbliżenia Polski z Francją. Ferdinand Foch otrzymał buławe marszałkowską oraz omówiono wspólną wyprawe wojskowa przeciw Niemcom

1925:
-konkordat z Watykanem
-klęska polskiej dyplomacji na konferencji w Locarno, podczas której Niemcy zagwarantowali nienaruszalność granic z Belgią i Francja, natomiast takich gwarancji nie uzyskała Polska. Zawiódł nas nasz najważniejszy sojusznik (Francja) ograniczajac sie jedynie do udzielenia nam gwarancji odnośnie granicy z Niemcami.

1926:
- niemiecko-radziecki układ o przyjazni zawarty w Berlinie (wzmozenie zagrozenia Polski)

1928:
-podpisanie przez państwa Ligii Narodów paktu Brianda-Kelloga, który dotyczył wyrzeczenia sie uzycia siły w rozwiazywaniu konfliktow miedzynarodowych

Luty 1929:
-podpisanie przez Polske i ZSRR protokołu Litwinowa polegajacy na wyrzeczeniu sie sily wobec roszczen terytorialnych

LATA 30'

W Europie dalszy rozwój polityki ustępstw Wielkiej Brytanii i Francji wobec Niemiec, pacyfizm we Franci, ochłodzenie stosunków francusko-polskich (pokojowa rewizja granic), ochłodzenie stosunków radziecko-niemieckich.

W takiej sytuacji Piłsudzki forsował polityke rownowagi miedzy Niemcami a ZSRR.

Lipiec 1932
-układ o nieagresji między Polską a ZSRR. Podpisane na 3 lata.

Styczeń 1934
-polsko-niemiecka deklaracja o nieagresji zawarta na 10 lat (Piłsudzki mniej sie bał Hitlera, niż komunizmu ze Wschodu )
Układ ten wzmocnił naszą pozycję wobec Francji i ZSRR, ale jednocześnie uśpił naszą czujność wobec Niemiec.

Maj 1934
-przedłużenie paktu o nieagresji z ZSRR o kolejne 10 lat

od 1935 wzrost zagrożenia niemieckiego w Europie i jednoczesnie postępująca ustępliwość Zachodu wobec Niemiec

Marzec 1938:
-po zajęciu Austrii przez Niemcy, Polska demonstrując swoją siłę wywiera nacisk na Litwe o nawiązanie stosunków dyplomatycznych

Październik 1938:
-wkroczenie wojsk polskich na Zaolzie (w sytuacji, gdy Niemcy zajmują czeskie Sudety)
-pierwsze nieoficjalne niemieckie żądania wobec Polski (oddanie Gdańska i eksterytorialna autostrada do Prus Wschodnich)

Marzec 1939:
-oficjalne powtórzenie ultimatum niemieckiego wobec Polski

Maj 1939:
-negatywna odpowiedz Józefa Becka po otrzymaniu gwarancji pomocy ze strony Wielkiej Brytanii i Francji.

Pewne wydarzenia zostały pominięte, badź szerzej nieopisane, gdyz ta notatka miała na celu pokazanie polityki zagranicznej POLSKI, badź postaw sojuszników i wrogów Polski w okresie II RP.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty