profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Program Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowegopoleca84%
Historia

PKWN

OKOLICZNOŚCI POWSTANIA PKWN, ZAŁOŻENIA PROGRAMU MANIFESTU PKWN Armia Czerwona wyzwoliła spod okupacji hitlerowskiej w 1944 roku w czerwcu: Białoruś, część Litwy i Łotwy, oraz wschodnie tereny Polski. Były to dni przełomowe dla narodu...poleca87%
Historia

Polska 1956. PKWN. Rząd tymczasowy, Poznań ` 56 , Rząd jedności narodowej

POWSTANIE PKWN . 20 lipca w Moskwie podjęta została decyzja (przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej) o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W dwa dni później przez radiopoleca89%
Historia

PPR, PKWN i inne partie od 1942-1944.

, bezpieczenstwo oraz zdrowy rozwoj wew. RP”. Zapowiadano ze Polska będzie panstwem demokracji parlamentarnej. Deklarowano sojusz z aliantami i dobre stosunki z ZSRR. PKWN -powstal z inspiracji Stalinapoleca91%
Historia

II wojna światowa.

Obóz lewicowy w latach 1939 - 1943.Powsatnie PKWN - manifest Lipcowy Tworzenie drobnych organizacji na ziemiach Polskich Polska Ludowa - Stowarzyszenie przyjaciół ZSRR -sierp i młot - związek walkipoleca85%
Historia

Powstanie i działalność obozu polskiej lewicy komunistycznej

jako przedstawicielstwo PKWN w Moskwie). Powstanie i działalność PKWN . Polska Lubelska. Wobec zbliżania się do ziem polskich Armii Czerwonej delegacja KRN udała się do Moskwy, gdzie po rozmowachpoleca87%
Historia

Powstanie Warszawskie

poborze 100 tysięcy Polaków do robót fortyfikacyjnych, b).polityczne: - przeciwdziałanie komunistom, którzy utworzyli PKWN i przejmowali władzę w kraju, - wystąpienie wobec wojsk